Instalacja Oracle Java 9

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

java-oracle

W tym poradniku przedstawię metodę instalacji pakietu Oracle Java 9.

Instalacja

Wydanie stabilnej wersji Oracle Java 9 planowane jest na przyszły rok (2016). Z uwagi na prośby czytelników, ekipa WebUpd8 przygotowała repozytorium z wersją alfa tego pakietu. Musisz pamiętać, że ze względu na charakter wydania, może zawierać wiele błędów i niedociągnięć.

Otwórz terminal i dodaj repozytorium ppa:webupd8team/java:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

Zaktualizuj listę pakietów:

sudo apt-get update

Zainstaluj pakiet oracle-java9-installer

sudo apt-get install oracle-java9-installer
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Uppsss

  java -version
  sudo dpkg –purge –force-all oracle-java8-installer

  następnie 9 ładować?

 • StarterX4

  Dopiero co była alpha javy 8… a tu już 9 :O

 • Arczi

  Nie radzę korzystać. Wywołuje masę błędów.