Instalacja obsługi odtwarzania DVD

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby umożliwić odtwarzanie DVD zainstaluj pakiet libdvdcss2. Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install libdvdcss2
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.