Instalacja MySQL Workbench

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

MySQL Workbench to narzędzie do zarządzania i modelowania baz danych MySQL. Za jego pomocą można edytować konfigurację serwera i jego komponentów, a także zaprojektować i stworzyć schematy nowych baz danych, wykonać dokumentację istniejących oraz zapewnić wsparcie przy procesach migracji do MySQL.

Instalacja

Aby pobrać najnowszą wersję MySQL Workbench (aktualnie jest to 5.2.45), odwiedź stronę dev.mysql.com/downloads/workbench/, z rozwijanej listy wybierz Ubuntu Linux, a następnie pobierz przygotowaną paczkę DEB. Paczkę zainstalujesz przez Centrum Oprogramowania Ubuntu.

W standardowym repozytorium znajduje się pakiet mysql-workbench w wersji 5.2.38, jednak możesz dodać repozytorium ppa:olivier-berten/misc, zawierający wersję 5.2.44:

sudo add-apt-repository ppa:olivier-berten/misc 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install  mysql-workbench
Instalacja MySQL Workbench

MySQL Workbench

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • RafciX

    Warto też zwrócić uwagę na to, ze paczkę *.deb można zainstalować poprzez polecenie:
    sudo dpkg -i [ścieżka_do_paczki_deb]
    Pogrubiony fragment trzeba oczywiście zmienić ;)