Instalacja Javy

Java, podobnie jak Flash, jest nam potrzebna przy przeglądaniu niektórych stron internetowych.

Aby ją zainstalować otwórz terminal (Aplikacje > Akcesoria > Terminal) i wydaj polecenie:

sudo apt-get install sun-java6-bin
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.