Instalacja jądra 3.12.2, 3.12.3, 3.12.4

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!
Uprzedzając pytania – jeśli korzystasz z jądra 3.12.1, możesz wykonać bezpośrednią instalacją 3.12.4.

Terminal

Uwaga! Poniższe czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, że instalacja jądra spoza głównej linii Ubuntu, może uniemożliwić uruchomienie systemu lub doprowadzić do jego uszkodzenia. Zawsze zachowuj poprzednią wersję jądra!

Instalacja jądra 3.12.2

Druga poprawka dla jądra 3.12 wnosi:

 • poprawki dla architektur ARM, x86,
 • aktualizacje sterowników dla Nvidia,
 • poprawki dla Bluetooth, WiFi, USB.

Pełna lista zmian jest dostępna pod adresem https://lkml.org/lkml/2013/11/29/335.

Instalacja

 1. Otwórz terminal i przejdź do katalogu tymczasowego:
  cd /tmp
 2. Pobierz niezbędne paczki:
  • 32-bit:
   wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.2-trusty/linux-headers-3.12.2-031202-generic_3.12.2-031202.201311291538_i386.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.2-trusty/linux-headers-3.12.2-031202_3.12.2-031202.201311291538_all.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.2-trusty/linux-image-3.12.2-031202-generic_3.12.2-031202.201311291538_i386.deb
  • 64-bit:
   wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.2-trusty/linux-headers-3.12.2-031202-generic_3.12.2-031202.201311291538_amd64.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.2-trusty/linux-headers-3.12.2-031202_3.12.2-031202.201311291538_all.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.2-trusty/linux-image-3.12.2-031202-generic_3.12.2-031202.201311291538_amd64.deb
 3. Zainstaluj pobrane paczki:
  sudo dpkg -i *.deb
 4. Zaktualizuj GRUBa:
  sudo update-grub2

Po zakończonej aktualizacji uruchom ponownie komputer. Aktualną wersję jądra sprawdzisz poleceniem:

uname -r

Instalacja jądra 3.12.3

Trzecia poprawka dla jądra 3.12 wnosi:

 • poprawki dla architektury PowerPC,
 • poprawki dla systemu plików ext4,
 • aktualizacje sterowników dla Radeon,
 • poprawki dla Alsy.

Pełna lista zmian jest dostępna pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/ChangeLog-3.12.3.

Instalacja

 1. Otwórz terminal i przejdź do katalogu tymczasowego:
  cd /tmp
 2. Pobierz niezbędne paczki:
  • 32-bit:
   wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.3-trusty/linux-headers-3.12.3-031203-generic_3.12.3-031203.201312041453_i386.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.3-trusty/linux-headers-3.12.3-031203_3.12.3-031203.201312041453_all.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.3-trusty/linux-image-3.12.3-031203-generic_3.12.3-031203.201312041453_i386.deb
  • 64-bit:
   wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.3-trusty/linux-headers-3.12.3-031203-generic_3.12.3-031203.201312041453_amd64.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.3-trusty/linux-headers-3.12.3-031203_3.12.3-031203.201312041453_all.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.3-trusty/linux-image-3.12.3-031203-generic_3.12.3-031203.201312041453_amd64.deb
 3. Zainstaluj pobrane paczki:
  sudo dpkg -i *.deb
 4. Zaktualizuj GRUBa:
  sudo update-grub2

Po zakończonej aktualizacji uruchom ponownie komputer. Aktualną wersję jądra sprawdzisz poleceniem:

uname -r

Instalacja jądra 3.12.4

Czwarta poprawka dla jądra 3.12 wnosi:

 • aktualizacje sterowników dla Radeon,
 • poprawki dla HID, ISDN, Ethernet, WiFi.

Pełna lista zmian jest dostępna pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/ChangeLog-3.12.4.

Instalacja

 1. Otwórz terminal i przejdź do katalogu tymczasowego:
  cd /tmp
 2. Pobierz niezbędne paczki:
  • 32-bit:
   wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.4-trusty/linux-headers-3.12.4-031204-generic_3.12.4-031204.201312081207_i386.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.4-trusty/linux-headers-3.12.4-031204_3.12.4-031204.201312081207_all.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.4-trusty/linux-image-3.12.4-031204-generic_3.12.4-031204.201312081207_i386.deb
  • 64-bit:
   wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.4-trusty/linux-headers-3.12.4-031204-generic_3.12.4-031204.201312081207_amd64.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.4-trusty/linux-headers-3.12.4-031204_3.12.4-031204.201312081207_all.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.12.4-trusty/linux-image-3.12.4-031204-generic_3.12.4-031204.201312081207_amd64.deb
 3. Zainstaluj pobrane paczki:
  sudo dpkg -i *.deb
 4. Zaktualizuj GRUBa:
  sudo update-grub2

Po zakończonej aktualizacji uruchom ponownie komputer. Aktualną wersję jądra sprawdzisz poleceniem:

uname -r
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.