Instalacja jądra 3.11.7

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Terminal

Siódma poprawka dla jądra 3.11 wnosi:

 • usprawnienia dla architektury ARM,
 • poprawki dla systemów plików ext3, ext4,
 • poprawki dla USB, WiFi, Alsa, i2c, IPv6.

Pełna lista zmian jest dostępna pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/ChangeLog-3.11.7.

Uwaga! Poniższe czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, że instalacja jądra spoza głównej linii Ubuntu, może uniemożliwić uruchomienie systemu lub doprowadzić do jego uszkodzenia. Zawsze zachowuj poprzednią wersję jądra!

Instalacja

 1. Otwórz terminal i przejdź do katalogu tymczasowego:
  cd /tmp
 2. Pobierz niezbędne paczki:
  • 32-bit:
   wget kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.11.7-saucy/linux-headers-3.11.7-031107_3.11.7-031107.201311040853_all.deb kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.11.7-saucy/linux-headers-3.11.7-031107-generic_3.11.7-031107.201311040853_i386.deb kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.11.7-saucy/linux-image-3.11.7-031107-generic_3.11.7-031107.201311040853_i386.deb
  • 64-bit:
   wget kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.11.7-saucy/linux-headers-3.11.7-031107_3.11.7-031107.201311040853_all.deb kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.11.7-saucy/linux-headers-3.11.7-031107-generic_3.11.7-031107.201311040853_amd64.deb kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.11.7-saucy/linux-image-3.11.7-031107-generic_3.11.7-031107.201311040853_amd64.deb
 3. Zainstaluj pobrane paczki:
  sudo dpkg -i *.deb
 4. Zaktualizuj GRUBa:
  sudo update-grub2

Po zakończonej aktualizacji uruchom ponownie komputer. Aktualną wersję jądra sprawdzisz poleceniem:

uname -r
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.