Instalacja jądra 3.10.4

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Zmiany dokonane w czwartej poprawce jądra 3.10 dotyczą głównie obsługi dźwięku (ALSA) oraz obsługi systemu plików ext4. Ponadto wprowadzono kilka poprawek dla architektury ARM, magistral SCSI, sieci bezprzewodowych oraz protokołu IPv6.

Pełna lista zmian jest dostępna pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/ChangeLog-3.10.4.

Uwaga! Poniższe czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, że instalacja jądra spoza głównej linii Ubuntu, może uniemożliwić uruchomienie systemu lub doprowadzić do jego uszkodzenia. Zawsze zachowuj poprzednią wersję jądra!

Instalacja

 1. Otwórz terminal i przejdź do katalogu tymczasowego:
  cd /tmp
 2. Pobierz niezbędne paczki:
  • 32-bit:
   wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.10.4-saucy/linux-headers-3.10.4-031004_3.10.4-031004.201307282043_all.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.10.4-saucy/linux-headers-3.10.4-031004-generic_3.10.4-031004.201307282043_i386.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.10.4-saucy/linux-image-3.10.4-031004-generic_3.10.4-031004.201307282043_i386.deb
  • 64-bit:
   wget http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.10.4-saucy/linux-headers-3.10.4-031004_3.10.4-031004.201307282043_all.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.10.4-saucy/linux-headers-3.10.4-031004-generic_3.10.4-031004.201307282043_amd64.deb http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.10.4-saucy/linux-image-3.10.4-031004-generic_3.10.4-031004.201307282043_amd64.deb
 3. Zainstaluj pobrane paczki:
  sudo dpkg -i *.deb
 4. Zaktualizuj GRUBa:
  sudo update-grub2

Po zakończonej aktualizacji uruchom ponownie komputer. Aktualną wersję jądra sprawdzisz poleceniem:

uname -r
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.