Instalacja CUDA Toolkit 5.5

nvidia-cuda

W tym poradniku przedstawię sposób instalacji CUDA Toolkit 5.5.

Poradnik przeznaczony jest dla użytkowników Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin oraz Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal, ponieważ dla tych wersji systemu twórcy przygotowali odpowiednie repozytoria z pakietami.
Zakładam, że sprzęt, w który wyposażony jest Twój komputer pozwala na korzystanie z CUDA!
 1. Przejdź na stronę developer.nvidia.com/cuda-downloads i pobierz paczkę DEB z repozytorium przeznaczoną dla Twojego systemu.
 2. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrana paczka i zainstaluj ją np.:
  sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1210_5.5-0_amd64.deb
 3. Zaktualizuj listę pakietów:
  sudo apt-get update
 4. Zainstaluj niezbędne nagłówki jądra:
  sudo apt-get install linux-headers-'uname -r'
 5. Ponieważ znajdujący się w systemie sterownik Nouveau jest niekompatybilny z CUDA, usuń go:
  sudo apt-get remove --purge xserver-xorg-video-nouveau

  i zainstaluj pakiety nvidia-settings, nvidia-current-dev, nvidia-modprobe:

  sudo apt-get install nvidia-settings nvidia-current-dev nvidia-modprobe

  Uruchom ponownie komputer.

 6. Zainstaluj CUDA:
  sudo apt-get install cuda
 7. Po zakończonej instalacji otwórz plik .bashrc:
  gedit ~/.bashrc

  i dodaj na końcu:

  export CUDA_HOME=/usr/local/cuda-5.5 
  export LD_LIBRARY_PATH=${CUDA_HOME}/lib64 
   
  PATH=${CUDA_HOME}/bin:${PATH} 
  export PATH
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Andrew

  Czy to rozwiązanie działa pod 13,04 x64? (Mam MSI gt780 & gtx 560M)

 • Singel

  Co to da,zaprzęgnie kartę do pracy przy konwertowaniu filmów?

  • hmm

   Były jakieś plany w projektach typu ffmpeg (avconv), czy mencoder, aby wykorzystać tę technologię. Choć wydaję mi się, że są jeszcze na etapie eksperymentów. Na pewno Blender wykorzystuje jakieś biblioteki CUDA Toolkit. Niektóre projekty przetwarzania rozproszonego BOINC (typu PrimeGrid) wykorzystują ją do swoich obliczeń.

 • Nose4s

  Da radę na mint olivia?

 • MA

  doszedłem do kroku 4 i tam mam informację, że nie udało się odnaleźć pakietu linux-headers-uname -r (Ubuntu mam od 2 dni więc mogę czegoś nie rozumieć),