indicator-applet – usunięcie przycisku przełączania użytkownika

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!
Jest to artykuł konkursowy nadesłany do nas przez Pawła P.

W czasach, gdy rzadko się zdarza, że z jednej stacji roboczej korzysta więcej niż jedna osoba, dla wielu zbędnym, jedynie zajmującym miejsce na belce dodatkiem w Ubuntu, okazuje się menu przełączania użytkownika.

indicator-applet – usunięcie przycisku przełączania użytkownika

Przycisk menu przełączania użytkownika w aplecie powiadomień

Aby je usunąć będzie potrzebny dconf-editor:

sudo apt-get install dconf-tools

Uruchomienie:

dconf-editor

Następnie przejdź do ścieżki: apps/indicator-session, usuń zaznaczenia przy polach show-real-name-on-panel oraz user-show-menu.

indicator-applet – usunięcie przycisku przełączania użytkownika

dconf-editor - konfiguracja pól

Teraz wystarczy zamknąć aplikacje i zalogować się ponownie do systemu. Po menu nie będzie ani śladu.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Dawid

    a jak wyłączyć „przełączanie użytkownika” na zablokowanym ekranie w Ubuntu 13.10?