Ikony dostępności z GG dla Kadu i Pidgina

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Autor: Freev.

Są to ikony dostępności dla Kadu i Pidgina, zostały przerobione z GG 7.7 Classic.

Instalacja – Kadu:
1. Pobrać plik – klik.
2. Wypakować do folderu /usr/share/kadu/themes/icons.
3. Zrestartować Kadu.
4. Wejść w Menu > Konfiguracja.
5. Kliknąć na Wygląd.
6. Wybierz zakładkę Ogólne.
7. Ustaw zestaw ikon na wingg.
8. Kliknij Zastosuj lub/i OK.

Instalacja – Pidgin:
1. Pobrać plik – klik
2. Zrobić na wszelki wypadek kopię /usr/share/pixmaps/pidgin
3. Wypakować do folderu /usr/share/pixmaps
4. Zrestartować Pidgina.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • W w wersji kadu 0.6.5.2 ikony nie działają poprawnie, zmieniły się dane w pliku konfiguracyjnym icons.conf, dane konfiguracyjne należy zastąpić takimi:

  [icons]
  Online=protocols/gg/user-online.png
  OnlineWithMobile=protocols/gg/user-online_m.png
  OnlineWithDescription=protocols/gg/user-online_d.png
  OnlineWithDescriptionMobile=protocols/gg/user-online_d_m.png

  Offline=protocols/gg/user-offline.png
  OfflineWithMobile=protocols/gg/user-offline_m.png
  OfflineWithDescription=protocols/gg/user-offline_d.png
  OfflineWithDescriptionMobile=protocols/gg/user-offline_d_m.png

  Busy=protocols/gg/user-away.png
  BusyWithMobile=protocols/gg/user-away_m.png
  BusyWithDescription=protocols/gg/user-away_d.png
  BusyWithDescriptionMobile=protocols/gg/user-away_d_m.png

  Invisible=protocols/gg/user-invisible.png
  InvisibleWithMobile=protocols/gg/user-invisible_m.png
  InvisibleWithDescription=protocols/gg/user-invisible_d.png
  InvisibleWithDescriptionMobile=protocols/gg/user-invisible_d_m.png

  KeysManager=kadu/kadu-encrypted.png
  ManageIgnored=kadu/kadu-blocking.png
  Configuration=kadu/configure.png
  ManageModules=kadu/kadu-modmanager.png
  PersonalInfo=kadu/identity.png
  LookupUserInfo=kadu/edit-find.png
  LookupUserInfo_dis=kadu/edit-find_dis.png
  ImportExport=kadu/kadu-impexp.png
  AddUser=kadu/contact-new.png
  AddUser_dis=kadu/contact-new_dis.png
  HelpMenuItem=kadu/help-contents.png
  AboutMenuItem=kadu/help-about-kadu.png
  HideKadu=kadu/go-bottom.png
  Exit=kadu/application-exit.png

  Bold=kadu/format-text-bold.png
  Bold_dis=kadu/format-text-bold_dis.png
  Italic=kadu/format-text-italic.png
  Italic_dis=kadu/format-text-italic_dis.png
  Underline=kadu/format-text-underline.png
  Underline_dis=kadu/format-text-underline_dis.png
  Black=kadu/kadu-colors.png
  Black_dis=kadu/kadu-colors_dis.png

  OpenChat=kadu/kadu-chat.png
  OpenChat_dis=kadu/kadu-chat_dis.png
  WriteEmail=kadu/kadu-email.png
  RemoveFromUserlist=kadu/edit-delete.png
  ClearHistory=kadu/history-clear.png
  History=kadu/history.png
  History_dis=kadu/history_dis.png
  EditUserInfo=kadu/edit.png
  EditUserInfo_dis=kadu/edit_dis.png
  VoiceChat=kadu/audio-input-microphone.png
  OpenDescriptionLink=kadu/go-jump.png
  CopyDescription=kadu/edit-copy.png
  CopyPersonalInfo=kadu/kadu-copypersonal.png
  Blocking=kadu/kadu-blocking.png
  Blocking_dis=kadu/kadu-blocking_dis.png
  Ignore=kadu/kadu-manageignored.png
  Ignore_dis=kadu/kadu-manageignored_dis.png
  NotifyAboutUser=kadu/kadu-notifyaboutuser.png

  AutoSendMessage=kadu/kadu-enter.png
  AutoSendMessage_dis=kadu/kadu-enter_dis.png
  ClearChat=kadu/edit-clear.png
  ClearChat_dis=kadu/edit-clear_dis.png
  ChooseEmoticon=kadu/face-smile.png
  ChooseEmoticon_dis=kadu/face-smile_dis.png
  ChooseImage=kadu/insert-image.png
  ChooseImage_dis=kadu/insert-image_dis.png
  EncryptedChat=kadu/kadu-encrypted.png
  EncryptedChat_dis=kadu/kadu-encrypted_dis.png
  DecryptedChat=kadu/kadu-decrypted.png
  DecryptedChat_dis=kadu/kadu-decrypted_dis.png
  SendMessage=kadu/go-next.png
  SendMessage_dis=kadu/go-next_dis.png
  CancelMessage=kadu/dialog-cancel.png

  Unmute=kadu/audio-volume-muted.png
  Unmute_off=kadu/audio-volume-high.png
  ShowHideInactiveUsers=kadu/kadu-showoffliners.png
  ShowHideInactiveUsers_dis=kadu/kadu-showoffliners_dis.png
  ShowHideInactiveUsers_off=kadu/kadu-showoffliners_off.png
  ShowHideInactiveUsers_off_dis=kadu/kadu-showoffliners_off_dis.png
  ShowOnlyDescriptionUsers=kadu/kadu-showdescriptionusers.png
  ShowOnlyDescriptionUsers_dis=kadu/kadu-showdescriptionusers_dis.png
  ShowOnlyDescriptionUsers_off=kadu/kadu-showdescriptionusers_off.png
  ShowOnlyDescriptionUsers_off_dis=kadu/kadu-showdescriptionusers_off_dis.png
  ShowOnlineAndDescriptionUsers_off=kadu/kadu-onoff_onlineandd_off.png
  ShowOnlineAndDescriptionUsers_off_dis=kadu/kadu-onoff_onlineandd_off_dis.png
  ShowOnlineAndDescriptionUsers=kadu/kadu-onoff_onlineandd.png
  ShowOnlineAndDescriptionUsers_dis=kadu/kadu-onoff_onlineandd_dis.png
  ShowDescription=kadu/kadu-descriptions_on.png
  ShowDescription_dis=kadu/kadu-descriptions_on_dis.png
  HideDescription=kadu/kadu-descriptions_off.png
  HideDescription_dis=kadu/kadu-descriptions_off_dis.png

  Message=kadu/kadu-message.png
  MessageAnim=kadu/kadu-message_anim.gif

  FetchUserList=kadu/kadu-importuserlist.png
  FetchUserList_dis=kadu/kadu-importuserlist_dis.png
  ImportFromFile=kadu/kadu-importfromfile.png
  SaveUserlist=kadu/kadu-saveuserlist.png
  MergeUserlist=kadu/list-add.png
  SendUserlist=kadu/kadu-exportuserlist.png
  SendUserlist_dis=kadu/kadu-exportuserlist_dis.png
  DeleteUserlist=kadu/list-remove.png
  DeleteUserlist_dis=kadu/list-remove_dis.png
  ExportUserlist=kadu/kadu-exporttofile.png
  ExportUserlist_dis=kadu/kadu-exporttofile_dis.png
  ResendUserlist=kadu/dialog-apply.png

  NextPageHistory=kadu/go-next.png
  PreviousPageHistory=kadu/go-previous.png
  ChangePassMail=kadu/dialog-password.png
  RemindPass=kadu/kadu-remindpassword.png
  RegisterUser=kadu/kadu-registeraccount.png
  UnregisterUser=kadu/kadu-unregisteraccount.png
  Mobile=kadu/phone.png
  SendSms=kadu/phone.png
  SendFile=kadu/mail-attachment.png
  SendFile_dis=kadu/mail-attachment_dis.png
  SendFileWindow=kadu/kadu-transfers.png
  FileTransferSend=kadu/kadu-transfer_send.png
  FileTransferReceive=kadu/kadu-transfer_receive.png
  DecryptedChat_off=kadu/kadu-decrypted.png
  DecryptedChat=kadu/kadu-encrypted_.png
  OpenFile=kadu/document-open.png
  OpenFile_dis=kadu/document-open_dis.png
  Warning=kadu/dialog-warning.png
  Information=kadu/dialog-information.png
  Critical=kadu/dialog-error_big.png
  CriticalSmall=kadu/dialog-error.png
  LoadingImage=kadu/image-loading.png
  AboutIcon=kadu/help-about-kadu_big.png
  CloseWindow=kadu/dialog-cancel.png
  CloseWindow_dis=kadu/dialog-cancel_dis.png
  SendSMSButton=kadu/go-next.png
  SendSMSButton_dis=kadu/go-next_dis.png

  NextSearchResults=kadu/go-next.png
  NextSearchResults_dis=kadu/go-next_dis.png
  ClearSearchResults=kadu/kadu-eraser.png
  ClearSearchResults_dis=kadu/kadu-eraser_dis.png

  OkWindowButton=kadu/dialog-ok.png
  ApplyWindowButton=kadu/dialog-apply.png
  CloseWindowButton=kadu/dialog-cancel.png
  CancelWindowButton=kadu/dialog-cancel.png
  AddUserButton=kadu/dialog-ok.png
  UpdateUserButton=kadu/dialog-apply.png
  RegisterAccountButton=kadu/kadu-registeraccount.png
  UnregisterAccountButton=kadu/kadu-unregisteraccount.png
  ChangePasswordEmailButton=kadu/dialog-apply.png
  RemindPasswordButton=kadu/dialog-apply.png
  DeleteIgnoredButton=kadu/list-remove.png
  AddIgnoredButton=kadu/dialog-apply.png
  DeleteKeyButton=kadu/list-remove.png
  DeleteKeyButton_dis=kadu/list-remove_dis.png
  AddKeyButton=kadu/view-refresh.png
  ReloadPersonalInfoButton=kadu/view-refresh.png
  ReloadPersonalInfoButton_dis=kadu/view-refresh_dis.png
  SavePersonalInfoButton=kadu/document-save.png
  SavePersonalInfoButton_dis=kadu/document-save_dis.png
  ChooseSelectPathDialogButton=kadu/document-open.png
  AddSelectPathDialogButton=kadu/list-add.png
  RemoveSelectPathDialogButton=kadu/list-remove.png
  ChangeSelectPathDialogButton=kadu/view-refresh.png
  ApplySelectPathDialogButton=kadu/dialog-apply.png

  ManageKeysWindowIcon=kadu/kadu-encrypted_big.png
  ManageModulesWindowIcon=kadu/kadu-modmanager_big.png
  AddUserWindowIcon=kadu/contact-new_big.png
  ImportExportWindowIcon=kadu/kadu-impexp_big.png
  ManageUsersWindowIcon=kadu/edit_big.png
  ManageIgnoredWindowIcon=kadu/kadu-manageignored_big.png
  PersonalInformationWindowIcon=kadu/identity_big.png
  ChangePasswordWindowIcon=kadu/dialog-password_big.png
  RemindPasswordWindowIcon=kadu/kadu-remindpassword_big.png
  RegisterWindowIcon=kadu/kadu-registeraccount_big.png
  UnregisterWindowIcon=kadu/kadu-unregisteraccount_big.png
  ConfigurationWizard=kadu/kadu-wizard.png

  KaduTab=kadu/kadu-kadu.png
  ShortCutsTab=kadu/kadu-shortcuts.png
  ChatTab=kadu/kadu-chat_big.png
  LookTab=kadu/kadu-look.png
  GeneralTab=kadu/configure_big.png
  SMSTab=kadu/phone_big.png
  NotifyTab=kadu/kadu-notifications.png
  StatusTab=kadu/kadu-status.png
  ContactsTab=kadu/kadu-contacts.png

  Agent=external_modules/module_agent.png
  MailTab=external_modules/module_mail.png
  MediaPlayer=external_modules/module_mediaplayer.png
  MediaPlayerButton=external_modules/module_mediaplayer-button.png
  MediaPlayerButton_dis=external_modules/module_mediaplayer-button_dis.png
  Profiles=external_modules/module_profiles.png
  ProfilesConfigure=external_modules/module_profiles-configure.png
  ProfilesUser=external_modules/module_profiles-user.png
  Screenshot=external_modules/module_screenshot.png
  ScreenshotShot=external_modules/module_screenshot-shot.png
  ScreenshotShot_dis=external_modules/module_screenshot-shot_dis.png
  TabsClose=external_modules/module_tabs-close.png
  TabsDetached=external_modules/module_tabs-detach.png
  TabsDetached_dis=external_modules/module_tabs-detach_dis.png
  TabsRemove=external_modules/module_tabs-remove.png
  XOSDTab=external_modules/module_xosd.png
  ShowWeather=external_modules/module_weather-show.png
  WeatherTab=external_modules/module_weather.png

 • Podstawowe ikony powinny wtedy działać jak należy… reszty nie próbowałem

 • x

  Mała poprawka:
  http://wklejto.pl/39101

 • Jest nowa wersja!
  WinGG 8 (z nowego GG)!
  Zapraszam do pobierania!
  http://chomikuj.pl/Freev/Programy/Linux/Dodatki/Kadu/wingg8.tar.gz