Ikony dostępności z GG dla Kadu 0.6.5.2

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jak donoszą czytelnicy desant87 i x (za co im serdecznie dziękuję), w wersji Kadu 0.6.5.2 nastąpiły pewne zmiany w pliku konfiguracyjnym i sposób opisany w artykule – Ikony dostępności z GG dla Kadu i Pidgina – nie działa do końca poprawnie. Aby wszystko działało jak należy, musisz wyedytować plik icons.conf i wprowadzić w nim pewne zmiany.

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /usr/share/kadu/themes/icons/NAZWA_KATALOGU_Z_IKONAMI/icons.conf

Usuń jego zawartość i wklej następującą:

[icons]
Online=protocols/gg/user-online.png
OnlineWithMobile=protocols/gg/user-online_m.png
OnlineWithDescription=protocols/gg/user-online_d.png
OnlineWithDescriptionMobile=protocols/gg/user-online_d_m.png

Offline=protocols/gg/user-offline.png
OfflineWithMobile=protocols/gg/user-offline_m.png
OfflineWithDescription=protocols/gg/user-offline_d.png
OfflineWithDescriptionMobile=protocols/gg/user-offline_d_m.png

Busy=protocols/gg/user-away.png
BusyWithMobile=protocols/gg/user-away_m.png
BusyWithDescription=protocols/gg/user-away_d.png
BusyWithDescriptionMobile=protocols/gg/user-away_d_m.png

Invisible=protocols/gg/user-invisible.png
InvisibleWithMobile=protocols/gg/user-invisible_m.png
InvisibleWithDescription=protocols/gg/user-invisible_d.png
InvisibleWithDescriptionMobile=protocols/gg/user-invisible_d_m.png

KeysManager=kadu/kadu-encrypted.png
ManageIgnored=kadu/kadu-blocking.png
Configuration=kadu/configure.png
ManageModules=kadu/kadu-modmanager.png
PersonalInfo=kadu/identity.png
LookupUserInfo=kadu/edit-find.png
LookupUserInfo_dis=kadu/edit-find_dis.png
ImportExport=kadu/kadu-impexp.png
AddUser=kadu/contact-new.png
AddUser_dis=kadu/contact-new_dis.png
HelpMenuItem=kadu/help-contents.png
AboutMenuItem=kadu/help-about-kadu.png
HideKadu=kadu/go-bottom.png
Exit=kadu/application-exit.png

Bold=kadu/format-text-bold.png
Bold_off=kadu/format-text-bold.png
Italic=kadu/format-text-italic.png
Italic_off=kadu/format-text-italic.png
Underline=kadu/format-text-underline.png
Underline_off=kadu/format-text-underline.png
Black=kadu/kadu-colors.png

OpenChat=kadu/kadu-chat.png
OpenChat_dis=kadu/kadu-chat_dis.png
WriteEmail=kadu/kadu-email.png
RemoveFromUserlist=kadu/edit-delete.png
ClearHistory=kadu/history-clear.png
History=kadu/history.png
History_dis=kadu/history_dis.png
EditUserInfo=kadu/edit.png
EditUserInfo_dis=kadu/edit_dis.png
VoiceChat=kadu/audio-input-microphone.png
OpenDescriptionLink=kadu/go-jump.png
CopyDescription=kadu/edit-copy.png
CopyPersonalInfo=kadu/kadu-copypersonal.png
Blocking=kadu/kadu-blocking.png
Blocking_dis=kadu/kadu-blocking_dis.png
Ignore=kadu/kadu-manageignored.png
Ignore_dis=kadu/kadu-manageignored_dis.png
NotifyAboutUser=kadu/kadu-notifyaboutuser.png

AutoSendMessage=kadu/kadu-enter.png
AutoSendMessage_dis=kadu/kadu-enter_dis.png
ClearChat=kadu/edit-clear.png
ClearChat_dis=kadu/edit-clear_dis.png
ChooseEmoticon=kadu/face-smile.png
ChooseEmoticon_dis=kadu/face-smile_dis.png
ChooseImage=kadu/insert-image.png
ChooseImage_dis=kadu/insert-image_dis.png
EncryptedChat=kadu/kadu-encrypted.png
EncryptedChat_dis=kadu/kadu-encrypted_dis.png
DecryptedChat=kadu/kadu-decrypted.png
DecryptedChat_dis=kadu/kadu-decrypted_dis.png
SendMessage=kadu/go-next.png
SendMessage_dis=kadu/go-next_dis.png
CancelMessage=kadu/dialog-cancel.png

Unmute=kadu/audio-volume-muted.png
Unmute_off=kadu/audio-volume-high.png
ShowHideInactiveUsers=kadu/kadu-showoffliners.png
ShowHideInactiveUsers_dis=kadu/kadu-showoffliners_dis.png
ShowHideInactiveUsers_off=kadu/kadu-showoffliners_off.png
ShowHideInactiveUsers_off_dis=kadu/kadu-showoffliners_off_dis.png
ShowOnlyDescriptionUsers=kadu/kadu-showdescriptionusers.png
ShowOnlyDescriptionUsers_dis=kadu/kadu-showdescriptionusers_dis.png
ShowOnlyDescriptionUsers_off=kadu/kadu-showdescriptionusers_off.png
ShowOnlyDescriptionUsers_off_dis=kadu/kadu-showdescriptionusers_off_dis.png
ShowOnlineAndDescriptionUsers_off=kadu/kadu-onoff_onlineandd_off.png
ShowOnlineAndDescriptionUsers_off_dis=kadu/kadu-onoff_onlineandd_off_dis.png
ShowOnlineAndDescriptionUsers=kadu/kadu-onoff_onlineandd.png
ShowOnlineAndDescriptionUsers_dis=kadu/kadu-onoff_onlineandd_dis.png
ShowDescription=kadu/kadu-descriptions_on.png
ShowDescription_dis=kadu/kadu-descriptions_on_dis.png
HideDescription=kadu/kadu-descriptions_off.png
HideDescription_dis=kadu/kadu-descriptions_off_dis.png

Message=kadu/kadu-message.png
MessageAnim=kadu/kadu-message_anim.gif

FetchUserList=kadu/kadu-importuserlist.png
FetchUserList_dis=kadu/kadu-importuserlist_dis.png
ImportFromFile=kadu/kadu-importfromfile.png
SaveUserlist=kadu/kadu-saveuserlist.png
MergeUserlist=kadu/list-add.png
SendUserlist=kadu/kadu-exportuserlist.png
SendUserlist_dis=kadu/kadu-exportuserlist_dis.png
DeleteUserlist=kadu/list-remove.png
DeleteUserlist_dis=kadu/list-remove_dis.png
ExportUserlist=kadu/kadu-exporttofile.png
ExportUserlist_dis=kadu/kadu-exporttofile_dis.png
ResendUserlist=kadu/dialog-apply.png

NextPageHistory=kadu/go-next.png
PreviousPageHistory=kadu/go-previous.png
ChangePassMail=kadu/dialog-password.png
RemindPass=kadu/kadu-remindpassword.png
RegisterUser=kadu/kadu-registeraccount.png
UnregisterUser=kadu/kadu-unregisteraccount.png
Mobile=kadu/phone.png
SendSms=kadu/phone.png
SendFile=kadu/mail-attachment.png
SendFile_dis=kadu/mail-attachment_dis.png
SendFileWindow=kadu/kadu-transfers.png
FileTransferSend=kadu/kadu-transfer_send.png
FileTransferReceive=kadu/kadu-transfer_receive.png
DecryptedChat_off=kadu/kadu-decrypted.png
DecryptedChat=kadu/kadu-encrypted_.png
OpenFile=kadu/document-open.png
OpenFile_dis=kadu/document-open_dis.png
Warning=kadu/dialog-warning.png
Information=kadu/dialog-information.png
Critical=kadu/dialog-error_big.png
CriticalSmall=kadu/dialog-error.png
LoadingImage=kadu/image-loading.png
AboutIcon=kadu/help-about-kadu_big.png
CloseWindow=kadu/dialog-cancel.png
CloseWindow_dis=kadu/dialog-cancel_dis.png
SendSMSButton=kadu/go-next.png
SendSMSButton_dis=kadu/go-next_dis.png

NextSearchResults=kadu/go-next.png
NextSearchResults_dis=kadu/go-next_dis.png
ClearSearchResults=kadu/kadu-eraser.png
ClearSearchResults_dis=kadu/kadu-eraser_dis.png

OkWindowButton=kadu/dialog-ok.png
ApplyWindowButton=kadu/dialog-apply.png
CloseWindowButton=kadu/dialog-cancel.png
CancelWindowButton=kadu/dialog-cancel.png
AddUserButton=kadu/dialog-ok.png
UpdateUserButton=kadu/dialog-apply.png
RegisterAccountButton=kadu/kadu-registeraccount.png
UnregisterAccountButton=kadu/kadu-unregisteraccount.png
ChangePasswordEmailButton=kadu/dialog-apply.png
RemindPasswordButton=kadu/dialog-apply.png
DeleteIgnoredButton=kadu/list-remove.png
AddIgnoredButton=kadu/dialog-apply.png
DeleteKeyButton=kadu/list-remove.png
DeleteKeyButton_dis=kadu/list-remove_dis.png
AddKeyButton=kadu/view-refresh.png
ReloadPersonalInfoButton=kadu/view-refresh.png
ReloadPersonalInfoButton_dis=kadu/view-refresh_dis.png
SavePersonalInfoButton=kadu/document-save.png
SavePersonalInfoButton_dis=kadu/document-save_dis.png
ChooseSelectPathDialogButton=kadu/document-open.png
AddSelectPathDialogButton=kadu/list-add.png
RemoveSelectPathDialogButton=kadu/list-remove.png
ChangeSelectPathDialogButton=kadu/view-refresh.png
ApplySelectPathDialogButton=kadu/dialog-apply.png

ManageKeysWindowIcon=kadu/kadu-encrypted_big.png
ManageModulesWindowIcon=kadu/kadu-modmanager_big.png
AddUserWindowIcon=kadu/contact-new_big.png
ImportExportWindowIcon=kadu/kadu-impexp_big.png
ManageUsersWindowIcon=kadu/edit_big.png
ManageIgnoredWindowIcon=kadu/kadu-manageignored_big.png
PersonalInformationWindowIcon=kadu/identity_big.png
ChangePasswordWindowIcon=kadu/dialog-password_big.png
RemindPasswordWindowIcon=kadu/kadu-remindpassword_big.png
RegisterWindowIcon=kadu/kadu-registeraccount_big.png
UnregisterWindowIcon=kadu/kadu-unregisteraccount_big.png
ConfigurationWizard=kadu/kadu-wizard.png

KaduTab=kadu/kadu-kadu.png
ShortCutsTab=kadu/kadu-shortcuts.png
ChatTab=kadu/kadu-chat_big.png
LookTab=kadu/kadu-look.png
GeneralTab=kadu/configure_big.png
SMSTab=kadu/phone_big.png
NotifyTab=kadu/kadu-notifications.png
StatusTab=kadu/kadu-status.png
ContactsTab=kadu/kadu-contacts.png

Agent=external_modules/module_agent.png
MailTab=external_modules/module_mail.png
MediaPlayer=external_modules/module_mediaplayer.png
MediaPlayerButton=external_modules/module_mediaplayer-button.png
MediaPlayerButton_dis=external_modules/module_mediaplayer-button_dis.png
Profiles=external_modules/module_profiles.png
ProfilesConfigure=external_modules/module_profiles-configure.png
ProfilesUser=external_modules/module_profiles-user.png
Screenshot=external_modules/module_screenshot.png
ScreenshotShot=external_modules/module_screenshot-shot.png
ScreenshotShot_dis=external_modules/module_screenshot-shot_dis.png
TabsClose=external_modules/module_tabs-close.png
TabsDetached=external_modules/module_tabs-detach.png
TabsDetached_dis=external_modules/module_tabs-detach_dis.png
TabsRemove=external_modules/module_tabs-remove.png
XOSDTab=external_modules/module_xosd.png
ShowWeather=external_modules/module_weather-show.png
WeatherTab=external_modules/module_weather.png

Jeszcze raz wielkie dzięki :)

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Freev

  Jest nowa wersja!
  WinGG 8 (z nowego GG)!
  Zapraszam do pobierania!
  http://chomikuj.pl/Freev/Programy/Linux/Dodatki/Kadu/wingg8.tar.gz

 • mylastdream

  witam,mam pytanie czy komuś udało się zainstalować aqq za pomocą wine??? niby zainstalowany mam w systemie ale nie chce działać :(

 • mylastdream

  dziękuję,tyko mam problemy z intaacją..pliki się wypakowały i na tym koniec..

 • Przejdź w terminalu do rozpakowanego katalogu i wydaj magiczną sekwencję poleceń:

  qmake
  make
  make install
  linqq
 • mylastdream

  działa! dziękuję