Gtk-WARNING **: cannot open display: 0:0

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Próbując zmienić wygląd GDM2 w Ubuntu 10.10 natknąłem się na taki błąd:

(gksudo:2822): Gtk-WARNING **: cannot open display: 0:0

Na szczęście luk1don zasugerował trafne rozwiązanie tego problemu – najpierw wydaj w terminalu polecenie:

xhost +SI:localuser:gdm

A następnie ponowne uruchomienie edytora:

sudo -u gdm dbus-launch gnome-appearance-properties

Okno edycji powinno zostać otwarte, co umożliwi Ci zmianę wyglądu GDM2.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.