GRUB2 – zmiana tła oraz czcionki

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

GRUB2 daje pewną możliwość zmiany swojego wyglądu. Co prawda nie są to aż tak drastyczne zmiany, jak w przypadku BURGa, ale ustawienie własnego tła czy też koloru czcionki powinno niektórych użytkowników zadowolić – ja osobiście z tego nie korzystam, tylko testowałem.

Zmiana tła

Wybór pliku graficznego:
Jest kilka istotnych wymagań odnośnie plików graficznych, które możesz ustawić jako tło w GRUBie:

 • rozszerzenie *.tga, *.png lub *.jpg,
 • 8bitowa głębia kolorów – niestety,
 • obraz zapisany w trybie RGB.

Możesz więc użyć własnych plików graficznych lub skorzystać z tych oferowanych przez system:

sudo apt-get install grub2-splashimages

Pobrane w ten sposób pliki graficzne (rozszerzenie *.tga) zostaną zapisane w /usr/share/images/grub.

Ustawienie tła:

Poniższy opis dotyczy GRUB2 w wersji 1.98 i nowszej (Ubuntu 10.04 oraz nowsze). Opis ustawienia tła w starszych wersjach GRUB2 znajdziesz w dalszej części artykułu

Kod odpowiedzialny za kontrolę tła znajduje się w pliku /etc/grub.d/05_debian_theme:

sudo gedit /etc/grub.d/05_debian_theme

Odszukaj linijkę:

WALLPAPER=/usr/share/images/desktop-base/moreblue-orbit-grub.png

i wytłuszczoną wartość zastąp poprawną ścieżką do pliku graficznego, który chcesz użyć jako tło. Następnie zapisz plik (CTRL+S) i wydaj polecenie:

sudo update-grub

Jeśli dodanie tła się powiedzie, powinna ukazać się informacja:

Found background image...

Jeśli tego nie ujrzysz, oznacza to, że podany przez Ciebie obrazek nie jest kompatybilny z GRUB2.

GRUB2 1.97 (Karmic Koala):
Początek podobny:

sudo gedit /etc/grub.d/05_debian_theme

Odszukaj linię:

for i in {/boot/grub,/usr/share/images/desktop-base}/moreblue-orbit-grub.{png,tga} ; do

1. Ścieżka – pogrubiony fragment wskazuje lokalizację, w której GRUB2 będzie szukał plików graficznych. Jak widać, ścieżka do plików graficznych jest z góry narzucona i masz dwie opcje, aby to zmienić:

 • dopisać ścieżkę np:
for i in {/boot/grub,/usr/share/images/desktop-base,/usr/share/images/grub}/moreblue-orbit-grub.{png,tga} ; do
 • przenieść pliki do jednej z sugerowanych lokalizacji (/boot/grub lub /usr/share/images/desktop-base).

2. Nazwa pliku – podkreślona część, czyli moreblue-orbit-grub. to nazwa pliku – kończy się kropką, pamiętaj o tym!

 • jeśli w podanych wcześniej katalogach znajdują się dwa pliki o takiej samej nazwie, to zostanie użyty ten, którego ścieżka została podana wcześniej,
 • jeśli w jednym katalogu znajdują się dwa pliki o takiej samej nazwie, to zostanie użyty ten, którego rozszerzenie znajduje się jako pierwsze (o czym za chwilę).

3. Rozszerzenie – za rozszerzenie odpowiedzialny jest fragment {png,tga}. Dodatkowe rozszerzenie możesz dodać podobnie jak lokalizację:

for i in {/boot/grub,/usr/share/images/desktop-base}/moreblue-orbit-grub.{png,tga,jpg} ; do

Ustaw poprawnie ścieżkę, zapisz plik (CTRL + S) i wydaj polecenie:

sudo update-grub

Zmiana koloru czcionki

Zmiany koloru czcionki dokonasz również w pliku /etc/grub.d/05_debian_theme:

sudo gedit /etc/grub.d/05_debian_theme

Zainteresuj się dwiema linijkami:

set color_normal=black/black
set color_highlight=magenta/black

Pierwsza linijka odpowiada za kolor tekstu oraz tła linii, która nie jest zaznaczona.
Druga linijka odpowiada za kolor tekstu oraz tła linii, która jest zaznaczona.

/black (na drugiej pozycji) domyślnie odpowiada za przezroczystość, więc jeśli używasz pliku graficznego jako tło, nie zmieniaj tej wartości. Każda inna wartość spowoduje wyświetlenie solidnego koloru, który zniszczy cały efekt.

Dostępne kolory

black

blue

brown

cyan

dark-gray

green

light-cyan

light-blue

light-green

light-gray

light-magenta

light-red

magenta

red

white

yellow

Po ustawieniu koloru zapisz plik (CTRL+S) i wydaj polecenie:

sudo update-grub
Powyższy artykuł jest luźnym tłumaczeniem tekstu Splash Images and Theming
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Aragami

  Hmmm juz kiedys tego próbowałem i nic…. teraz spróbowałem raz jeszcze i znowu nie stosuje mi tła. Ani 10.04 ani w 10.10 tło mi sie nie zmienia :/

 • rafiozo1

  Mi zadziałało od razu w10.10

 • x

  a jak pozbyć się całkowicie obrazka z gruba 1.98?

  • Szmitas

   Calkowicie tla? Czyli jaki mialby byc efekt?

 • x

  podobny do gruba w ubuntu 8.04

  • Szmitas

   Może się mylę i nie wiem do końca o co chodzi, ale standardowo GRUB ma czarny kolor. Jedynie w 11.04 zmienili na fiolet, o to chodzi?

 • x

  mam takie o to okropne tło: http://www.linuxnov.com/wp-content/uploads/2010/12/Screenshot-Screenshot-of-Linux-Mint-Debian-201012-Snapshot-1.png (z taką różnicą że mam linux mint debian edition x64) i chcę go się pozbyć-zamienić na czarne

 • x

  oczywiście mam na myśli zainstalowany system na dysku twardym-ten obrazek to przykładowy znaleziony z neta

  • Szmitas

   Pokaż mi co siedzi w pliku /etc/grub.d/05_debian_theme

 • x

  #!/bin/sh
  set -e

  # grub-mkconfig helper script.
  # Copyright (C) 2010 Alexander Kurtz
  #
  # GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify
  # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  # (at your option) any later version.
  #
  # GRUB is distributed in the hope that it will be useful,
  # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  # GNU General Public License for more details.
  #
  # You should have received a copy of the GNU General Public License
  # along with GRUB. If not, see .

  # Include the GRUB helper library for grub-mkconfig.
  . /usr/lib/grub/grub-mkconfig_lib

  # We want to work in /boot/grub/ only.
  test -d „${GRUB_PREFIX}”; cd „${GRUB_PREFIX}”

  # Set the location of a possibly necessary cache file for the background image.
  # NOTE: This MUST BE A DOTFILE to avoid confusing it with user-defined images.
  BACKGROUND_CACHE=”.background_cache”

  set_default_theme(){
  # Set the traditional Debian blue theme.
  echo „${1}set menu_color_normal=cyan/blue”
  echo „${1}set menu_color_highlight=white/blue”
  }

  set_background_image(){
  # Step #1: Search all available output modes …
  local output
  for output in ${GRUB_TERMINAL_OUTPUT}; do
  if [ „x$output” = „xgfxterm” ]; then
  break
  fi
  done

  # … and check if we are able to display a background image at all.
  if ! [ „x${output}” = „xgfxterm” ]; then
  return 1
  fi

  # Step #2: Check if the specified background image exists.
  if ! [ -f „${1}” ]; then
  return 2
  fi

  # Step #3: Search the correct GRUB module for our background image.
  local reader
  case „${1}” in
  *.jpg|*.JPG|*.jpeg|*.JPEG) reader=”jpeg”;;
  *.png|*.PNG) reader=”png”;;
  *.tga|*.TGA) reader=”tga”;;
  *) return 3;; # Unknown image type.
  esac

  # Step #4: Check if the necessary GRUB module is available.
  if ! [ -f „${reader}.mod” ]; then
  return 4
  fi

  # Step #5: Check if GRUB can read the background image directly.
  # If so, we can remove the cache file (if any). Otherwise the backgound
  # image needs to be cached under /boot/grub/.
  if is_path_readable_by_grub „${1}”; then
  rm –force „${BACKGROUND_CACHE}.jpeg” \
  „${BACKGROUND_CACHE}.png” „${BACKGROUND_CACHE}.tga”
  elif cp „${1}” „${BACKGROUND_CACHE}.${reader}”; then
  set — „${BACKGROUND_CACHE}.${reader}” „${2}” „${3}”
  else
  return 5
  fi

  # Step #6: Prepare GRUB to read the background image.
  if ! prepare_grub_to_access_device „`${grub_probe} –target=device „${1}”`”; then
  return 6
  fi

  # Step #7: Everything went fine, print out a message to stderr …
  echo „Found background image: ${1}” >&2

  # … and write our configuration snippet to stdout. Use the colors
  # desktop-base specified. If we’re using a user-defined background, use
  # the default colors since we’ve got no idea how the image looks like.
  # If loading the background image fails, use the default theme.
  echo „insmod ${reader}”
  echo „if background_image `make_system_path_relative_to_its_root „${1}”`; then”
  if [ -n „${2}” ]; then
  echo ” set color_normal=${2}”
  fi
  if [ -n „${3}” ]; then
  echo ” set color_highlight=${3}”
  fi
  if [ -z „${2}” ] && [ -z „${3}” ]; then
  echo ” true”
  fi
  echo „else”
  set_default_theme ” ”
  echo „fi”
  }

  # Earlier versions of grub-pc copied the default background image to /boot/grub
  # during postinst. Remove those obsolete images if they haven’t been touched by
  # the user. They are still available under /usr/share/images/desktop-base/ if
  # desktop-base is installed.
  while read checksum background; do
  if [ -f „${background}” ] && [ „x`sha1sum „${background}”`” = „x${checksum} ${background}” ]; then
  echo „Removing old background image: ${background}” >&2
  rm „${background}”
  fi
  done <<EOF
  648ee65dd0c157a69b019a5372cbcfea4fc754a5 debian-blueish-wallpaper-640×480.png
  0431e97a6c661084c59676c4baeeb8c2f602edb8 debian-blueish-wallpaper-640×480.png
  968ecf6696c5638cfe80e8e70aba239526270864 debian-blueish-wallpaper-640×480.tga
  11143e8c92a073401de0b0fd42d0c052af4ccd9b moreblue-orbit-grub.png
  d00d5e505ab63f2d53fa880bfac447e2d3bb197c moreblue-orbit-grub.png
  f5b12c1009ec0a3b029185f6b66cd0d7e5611019 moreblue-orbit-grub.png
  EOF

  # Include the configuration of desktop-base if available.
  if [ -f "/usr/share/desktop-base/grub_background.sh" ]; then
  . "/usr/share/desktop-base/grub_background.sh"
  fi

  # First check whether the user has specified a background image explicitly.
  # If so, try to use it. Don't try the other possibilities in that case
  # (#608263).
  if [ -n "${GRUB_BACKGROUND+x}" ]; then
  set_background_image "${GRUB_BACKGROUND}" || set_default_theme
  exit 0
  fi

  # Next search for pictures the user put into /boot/grub/ and use the first one.
  for background in *.jpg *.JPG *.jpeg *.JPEG *.png *.PNG *.tga *.TGA; do
  if set_background_image "${background}"; then
  exit 0
  fi
  done

  # Next try to use the background image and colors specified by desktop-base.
  if set_background_image "${WALLPAPER}" "${COLOR_NORMAL}" "${COLOR_HIGHLIGHT}"; then
  exit 0
  fi

  # If we haven't found a background image yet, use the default from desktop-base.
  if set_background_image "/usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png"; then
  exit 0
  fi

  # Finally, if all of the above fails, use the default theme.
  set_default_theme

  • Szmitas

   Na wszelki wypadek zrób kopię zapasową i użyj tego:

   #!/bin/sh
   set -e
   
   # grub-mkconfig helper script.
   # Copyright (C) 2010 Alexander Kurtz 
   #
   # GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify
   # it under the terms of the GNU General Public License as published by
   # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   # (at your option) any later version.
   #
   # GRUB is distributed in the hope that it will be useful,
   # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
   # GNU General Public License for more details.
   #
   # You should have received a copy of the GNU General Public License
   # along with GRUB. If not, see .
   
   # Include the GRUB helper library for grub-mkconfig.
   . /usr/lib/grub/grub-mkconfig_lib
   
   # We want to work in /boot/grub/ only.
   test -d "${GRUB_PREFIX}"; cd "${GRUB_PREFIX}"
   
   # Set the location of a possibly necessary cache file for the background image.
   # NOTE: This MUST BE A DOTFILE to avoid confusing it with user-defined images.
   BACKGROUND_CACHE=".background_cache"
   
   set_default_theme(){
   	# Set a monochromatic theme for Ubuntu.
   	echo "${1}set menu_color_normal=white/black"
   	echo "${1}set menu_color_highlight=black/light-gray"
   
   	if [ -e /lib/plymouth/themes/default.grub ]; then
   		sed "s/^/${1}/" /lib/plymouth/themes/default.grub
   	fi
   }
   
   set_background_image(){
   	# Step #1: Search all available output modes ...
   	local output
   	for output in ${GRUB_TERMINAL_OUTPUT}; do
   		if [ "x$output" = "xgfxterm" ]; then
   			break
   		fi
   	done
   
   	# ... and check if we are able to display a background image at all.
   	if ! [ "x${output}" = "xgfxterm" ]; then
   		return 1
   	fi
   
   	# Step #2: Check if the specified background image exists.
   	if ! [ -f "${1}" ]; then
   		return 2
   	fi
   
   	# Step #3: Search the correct GRUB module for our background image.
   	local reader
   	case "${1}" in
   		*.jpg|*.JPG|*.jpeg|*.JPEG) reader="jpeg";;
   		*.png|*.PNG) reader="png";;
   		*.tga|*.TGA) reader="tga";;
   		*) return 3;; # Unknown image type.
   	esac
   
   	# Step #4: Check if the necessary GRUB module is available.
   	if ! [ -f "${reader}.mod" ]; then
   		return 4
   	fi
   
   	# Step #5: Check if GRUB can read the background image directly.
   	# If so, we can remove the cache file (if any). Otherwise the backgound
   	# image needs to be cached under /boot/grub/.
   	if is_path_readable_by_grub "${1}"; then
   		rm --force "${BACKGROUND_CACHE}.jpeg" \
   			"${BACKGROUND_CACHE}.png" "${BACKGROUND_CACHE}.tga"
   	elif cp "${1}" "${BACKGROUND_CACHE}.${reader}"; then
   		set -- "${BACKGROUND_CACHE}.${reader}" "${2}" "${3}"
   	else
   		return 5
   	fi
   
   	# Step #6: Prepare GRUB to read the background image.
   	if ! prepare_grub_to_access_device "`${grub_probe} --target=device "${1}"`"; then
   		return 6
   	fi
   
   	# Step #7: Everything went fine, print out a message to stderr ...
   	echo "Found background image: ${1}" >&2
   
   	# ... and write our configuration snippet to stdout. Use the colors
   	# desktop-base specified. If we're using a user-defined background, use
   	# the default colors since we've got no idea how the image looks like.
   	# If loading the background image fails, use the default theme.
   	echo "insmod ${reader}"
   	echo "if background_image `make_system_path_relative_to_its_root "${1}"`; then"
   	if [ -n "${2}" ]; then
   		echo " set color_normal=${2}"
   	fi
   	if [ -n "${3}" ]; then
   		echo " set color_highlight=${3}"
   	fi
   	if [ -z "${2}" ] && [ -z "${3}" ]; then
   		echo " true"
   	fi
   	echo "else"
   	set_default_theme " "
   	echo "fi"
   }
   
   # Earlier versions of grub-pc copied the default background image to /boot/grub
   # during postinst. Remove those obsolete images if they haven't been touched by
   # the user. They are still available under /usr/share/images/desktop-base/ if
   # desktop-base is installed.
   while read checksum background; do
   	if [ -f "${background}" ] && [ "x`sha1sum "${background}"`" = "x${checksum} ${background}" ]; then
   		echo "Removing old background image: ${background}" >&2
   		rm "${background}"
   	fi
   done < 
   

 • x

  dowiedziałem się że w mincie prawdopodobnie trzeba zmienić plik sudo gedit /etc/grub.d/06_mint_theme więc go podaję#!/bin/bash -e

  source /usr/lib/grub/grub-mkconfig_lib

  set_mono_theme()
  {
  cat <&2
  use_bg=true
  break
  fi
  fi
  done
  fi

  # set the background if possible
  if ${use_bg} ; then
  prepare_grub_to_access_device `${grub_probe} –target=device ${bg}`
  cat << EOF
  insmod ${reader}
  if background_image `make_system_path_relative_to_its_root ${bg}` ; then
  set color_normal=white/black
  set color_highlight=white/light-gray
  else
  EOF
  fi

  # otherwise, set a monochromatic theme for Ubuntu
  if ${use_bg} ; then
  set_mono_theme | sed -e "s/^/ /g"
  echo "fi"
  else
  set_mono_theme
  fi

 • x

  wkleiłem to co podałeś i pojawiło się:
  krzychu@acer-aspire-5734z ~ $ sudo update-grub
  Generating grub.cfg …
  /etc/grub.d/05_debian_theme: 122: Syntax error: newline unexpected

  więc przywrócę wcześniejszy konfig

 • x

  przepraszam źle zaznaczyłem sudo gedit /etc/grub.d/06_mint_theme jest w nim:

  #!/bin/bash -e

  source /usr/lib/grub/grub-mkconfig_lib

  set_mono_theme()
  {
  cat <&2
  use_bg=true
  break
  fi
  fi
  done
  fi

  # set the background if possible
  if ${use_bg} ; then
  prepare_grub_to_access_device `${grub_probe} –target=device ${bg}`
  cat << EOF
  insmod ${reader}
  if background_image `make_system_path_relative_to_its_root ${bg}` ; then
  set color_normal=cyan/blue
  set color_highlight=white/blue
  else
  EOF
  fi

  # otherwise, set a monochromatic theme for Ubuntu
  if ${use_bg} ; then
  set_mono_theme | sed -e "s/^/ /g"
  echo "fi"
  else
  set_mono_theme
  fi

 • x

  niewiem czemu ale całość się nie wkleiła daję więc linka:

  http://wklejto.pl/96586

  • Szmitas

   Spróbuj przeszukać wszystkie pliki w /etc/grub.d/ pod kątem wyrażenia WALLPAPER=.

 • SemaX

  To może by ktoś tak zapodał dobrym plikiem debian-theme bo u mnie nie da się żadnym z tych sposobów o których jest tu mowa.

 • vgfhgj

  WALLPAPER=/usr/share/images/desktop-base/moreblue-orbit-grub.png nie ma takiej lini frajerze

 • am

  a jak sie nazywa akcja, ktora zachodzi po GRUBie – w zaleznosci od ustawien w /boot/default/grub moze byc ekran z nazwa systemu i krecacym sie koleczkiem albo przesuwajaca sie w gore lista z podanym czasem i uruchamianymi modulami ? (mam nadzieje, ze dobrze to opisalem i wiadomo, o co mi chodzi)….wlasnie w tej przesuwajacej sie liscie chcialem zmienic kolor czcionek…