[GRUB2] Zapamiętanie ostatnio wybranej pozycji

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Poniższy poradnik pomoże skonfigurować GRUB2 tak, aby jako domyślną pozycję przyjmował ostatnio wybrany element z listy.

 1. Otwórz terminal i wydaj polecenie:
  sudo gedit /etc/default/grub
 2. Odszukaj linię:
  GRUB_DEFAULT=0
 3. Zamień ją na:
  GRUB_DEFAULT=saved
  GRUB_SAVEDEFAULT=true
 4. Zapisz plik Ctrl + S.
 5. Zaktualizuj GRUB2:
  sudo update-grub
 6. Ciesz się z wprowadzonych zmian :)

Źródło: ubuntuguide.net
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.