GRUB – zmiana kolejności systemów

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Gdy zainstalowałeś po raz pierwszy Ubuntu na dysku, na którym również był Windows zauważyłeś, że po uruchomieniu komputera pojawia Ci się okno wyboru systemu. Na pierwszym miejscu jest Ubuntu, na drugim Windows. Wielu osobom takie rozwiązanie nie pasuje, ponieważ zainstalowały Ubuntu „dla zabawy” i nie zamierzają korzystać z niego często. Czasami chwila nieuwagi i zamiast zalogować się na Windows, uruchomi nam się automatycznie Ubuntu – pierwszy system z listy. Poniżej przedstawię sposób, dzięki któremu ustawisz system Windows na pierwszym miejscu w GRUBie.

Standardowe okno GRUBa wygląda tak:

Ubuntu 8.04
Ubuntu 8.04 (recovery mode)
Ubuntu 8.04 (memtest86+)
Inne systemy operacyjne:
Microsoft Windows XP

Naszym celem jest ustawienie Windows na pierwszym miejscu, czyli:

Microsoft Windows XP
Ubuntu 8.04
Ubuntu 8.04 (recovery mode)
Ubuntu 8.04 (memtest86+)

Do dzieła:
1. Edytuj plik konfiguracyjny GRUBa:

sudo gedit /boot/grub/menu.lst

2. Wyszukaj taki fragment (lub podobny):

# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hda2
title Microsoft Windows XP Home Edition
root (hd0,1)
savedefault
makeactive
chainloader +1

3. Wytnij w/w fragment (Ctrl + X) i przenieś go między:

# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST

a

### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST

4. Dodatkowo możesz zmienić timeout. Znajdź poniższy fragment i zmień w nim liczbę po słowie timeout (czas w sekundach):

## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10

5. Pod koniec pliku znajduje się fragment, w którym musisz zahaszować. Zamień:

# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title      Other operating systems:
root

na

# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
#title      Other operating systems:
#root

6. Gotowe. Zapisz plik (Ctrl + S) i uruchom ponownie komputer. Teraz na domyślnym systemem będzie Microsoft Windows i będziesz miał X sekund (w zależności od tego, ile ustawiłeś) na jego zmianę.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • reksio

  nie mam tego pliku ‚menu.lst’ w katalogu gruba to jaki plik otworzyć żeby zmienic
  zawartosc

 • Pewnie używasz wersji 9.10. W tym przypadku musisz edytować plik /etc/default/grub. Prawdopodobnie jutro rano dodam o tym artykuł.

 • inext

  Mam taki problem: Podczas próby zapisania zmienionego już pliku w górnej części edytora pojawia się komunikat, że nie mam uprawnień do zapisania pliku lub ścieżka jest niepoprawna. Czy jest na to jakieś rozwiązanie?

 • Na pewno używasz poprawnego polecenia? Tj. z „sudo” na początku?

  Jeśli tak to podaj wersję systemu (jeśli 9.10 – aktualizowany czy instalowany na czysto?)

 • Raol3k

  Do Ubuntu 10.10

  sudo gedit /boot/grub/menu.lst (czas)

  sudo gedit /boot/grub/menu.lst (kolejność systemów)

 • Michal

  jak zmienić kolejność systemów na: Windows Xp potem UBUNTU 10.10
  jeśli można to na pocztę: budczem@gmail.com
  Za pomoc serdecznie dziękuję,

 • Michal

  chciałbym dodać, że w terminalu otwieram menu.list, które jest puste i powyższe sposoby nic mi nie dadzą.

 • jedrekd

  Witam, wskazówka co do zmiany nazwy plików – kolejności systemów w Grubie – działa, aczkolwiek w moim przypadku pojawił się kolejny problem. Jak mówiłem, kolejność systemów w Grubie zmieniła się, ale (prawdopodobnie) w pliku op_prob znajduje się loader Windows 7 jak i loader Windows 7 Recovery, który jak na złość znalazł się na pierwszym miejscu i nie mam pojęcia, jak to zmienić. Czy ktoś wie, jak to zmienić? Próbowałem googlować, ale nie udało mi się nic znaleźć. Z góry dziękuję za pomoc.

 • juriiw

  Ja też nie mam pliku o nazwie menu.lst. Ze zmianą kolejności systemów do wyboru (w liście) poradziłem sobie edytując plik /boot/grub/grub.cfg

 • mysza

  wszystko ok… ale ja w ogóle nie mam w menu opcji windows….
  w którym miejscu to

  # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
  # on /dev/hda2
  title Microsoft Windows XP Home Edition
  root (hd0,1)
  savedefault
  makeactive
  chainloader +1

  dopisać

  #
  # DO NOT EDIT THIS FILE
  #
  # It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
  # from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
  #

  ### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
  if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
  fi
  set default=”0″
  if [ „${prev_saved_entry}” ]; then
  set saved_entry=”${prev_saved_entry}”
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
  fi

  function savedefault {
  if [ -z „${boot_once}” ]; then
  saved_entry=”${chosen}”
  save_env saved_entry
  fi
  }

  function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n „${have_grubenv}” ]; then if [ -z „${boot_once}” ]; then save_env recordfail; fi; fi
  }

  function load_video {
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
  }

  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(/dev/sda,msdos6)’
  search –no-floppy –fs-uuid –set=root 65fdea44-82f9-4361-afc6-0aff17c6b05b
  if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
  set gfxmode=1280×1024
  load_video
  insmod gfxterm
  fi
  terminal_output gfxterm
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(/dev/sda,msdos6)’
  search –no-floppy –fs-uuid –set=root 65fdea44-82f9-4361-afc6-0aff17c6b05b
  set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
  set lang=pl_PL
  insmod gettext
  if [ „${recordfail}” = 1 ]; then
  set timeout=-1
  else
  set timeout=10
  fi
  ### END /etc/grub.d/00_header ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(/dev/sda,msdos6)’
  search –no-floppy –fs-uuid –set=root 65fdea44-82f9-4361-afc6-0aff17c6b05b
  insmod png
  if background_image /usr/share/images/desktop-base/spacefun-grub.png; then
  set color_normal=light-gray/black
  set color_highlight=white/black
  else
  set menu_color_normal=white/black
  set menu_color_highlight=black/light-gray
  if background_color 44,0,30; then
  clear
  fi
  fi
  ### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
  if [ ${recordfail} != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
  if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
  if [ ${match} = 0 ]; then
  set linux_gfx_mode=keep
  else
  set linux_gfx_mode=text
  fi
  else
  set linux_gfx_mode=text
  fi
  else
  set linux_gfx_mode=keep
  fi
  else
  set linux_gfx_mode=text
  fi
  export linux_gfx_mode
  if [ „$linux_gfx_mode” != „text” ]; then load_video; fi
  menuentry ‚Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.38-15-generic’ –class ubuntu –class gnu-linux –class gnu –class os {
  recordfail
  set gfxpayload=$linux_gfx_mode
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(/dev/sda,msdos6)’
  search –no-floppy –fs-uuid –set=root 65fdea44-82f9-4361-afc6-0aff17c6b05b
  linux /boot/vmlinuz-2.6.38-15-generic root=UUID=65fdea44-82f9-4361-afc6-0aff17c6b05b ro vga=775 quiet splash vt.handoff=7
  initrd /boot/initrd.img-2.6.38-15-generic
  }
  menuentry ‚Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.38-15-generic (tryb ratunkowy)’ –class ubuntu –class gnu-linux –class gnu –class os {
  recordfail
  set gfxpayload=$linux_gfx_mode
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(/dev/sda,msdos6)’
  search –no-floppy –fs-uuid –set=root 65fdea44-82f9-4361-afc6-0aff17c6b05b
  echo ‚Loading Linux 2.6.38-15-generic …’
  linux /boot/vmlinuz-2.6.38-15-generic root=UUID=65fdea44-82f9-4361-afc6-0aff17c6b05b ro single vga=775
  echo ‚Loading initial ramdisk …’
  initrd /boot/initrd.img-2.6.38-15-generic
  }
  submenu „Previous Linux versions” {
  menuentry ‚Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.38-8-generic’ –class ubuntu –class gnu-linux –class gnu –class os {
  recordfail
  set gfxpayload=$linux_gfx_mode
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(/dev/sda,msdos6)’
  search –no-floppy –fs-uuid –set=root 65fdea44-82f9-4361-afc6-0aff17c6b05b
  linux /boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic root=UUID=65fdea44-82f9-4361-afc6-0aff17c6b05b ro vga=775 quiet splash vt.handoff=7
  initrd /boot/initrd.img-2.6.38-8-generic
  }
  menuentry ‚Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.38-8-generic (tryb ratunkowy)’ –class ubuntu –class gnu-linux –class gnu –class os {
  recordfail
  set gfxpayload=$linux_gfx_mode
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(/dev/sda,msdos6)’
  search –no-floppy –fs-uuid –set=root 65fdea44-82f9-4361-afc6-0aff17c6b05b
  echo ‚Loading Linux 2.6.38-8-generic …’
  linux /boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic root=UUID=65fdea44-82f9-4361-afc6-0aff17c6b05b ro single vga=775
  echo ‚Loading initial ramdisk …’
  initrd /boot/initrd.img-2.6.38-8-generic
  }
  }
  ### END /etc/grub.d/10_linux ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
  ### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
  menuentry „Memory test (memtest86+)” {
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(/dev/sda,msdos6)’
  search –no-floppy –fs-uuid –set=root 65fdea44-82f9-4361-afc6-0aff17c6b05b
  linux16 /boot/memtest86+.bin
  }
  menuentry „Memory test (memtest86+, serial console 115200)” {
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(/dev/sda,msdos6)’
  search –no-floppy –fs-uuid –set=root 65fdea44-82f9-4361-afc6-0aff17c6b05b
  linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
  }
  ### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
  ### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
  # This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
  # menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
  # the ‚exec tail’ line above.
  ### END /etc/grub.d/40_custom ###

  ### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
  if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
  fi
  ### END /etc/grub.d/41_custom ###