GRUB Error X – czyli co GRUB ma na myśli

GRUB jest dosyć inteligentnym „narzędziem” i jeśli coś go „boli” to dokładnie powie nam, o co chodzi. Poniżej przedstawię możliwe błędy, o których poinformuje nas GRUB – w języku angielskim oraz polskim (zapewne niefortunnie przetłumaczone przeze mnie :) ).

GRUB Error X
(w miejscu X jedna z poniższych liczb):

1 : „Selected item won’t fit into memory”
This error is returned if a kernel, module, or raw file load command is either trying to load it’s data such that it won’t fit into memory or it is simply too big.
Błąd ten jest zwracany, jeśli jądro, moduł lub plik, próbuje załadować dane, które nie zmieszczą się w pamięci.

2 : „Selected disk doesn’t exist”
This error is returned if the device part of a device- or full filename refers to a disk or BIOS device that is not present or not recognized by the BIOS in the system.
Ten błąd jest zwracany, jeśli urządzenie lub pełna nazwa pliku odnosi się do dysku lub urządzenia BIOS, które nie istnieje lub nie zostało rozpoznane przez BIOS w systemie.

3 : „Disk read error”
This error is returned if there is a disk read error when trying to probe or read data from a particular disk.
Ten błąd jest zwracany, jeśli wystąpi błąd odczytu z dysku lub z określonej partycji.

4 : „Disk write error”
This error is returned if there is a disk write error when trying to write to a particular disk. This would generally only occur during an install of set active partition command.
Ten błąd jest zwracany, jeśli wystąpi błąd podczas próby zapisu danych na danej partycji. Zazwyczaj występuje podczas instalacji na aktywnej partycji (?).

5 : „Disk geometry error”
This error is returned when a read is attempted at a linear block address beyond the end of the BIOS translated area. This generally happens if your disk is larger than the BIOS can handle (512MB for (E)IDE disks on older machines or larger than 8GB in general).
Ten błąd jest zwracany, gdy podczas odczytu doszło do przekroczenia adresu obsługiwanego przez BIOS. Zwykle się to zdarza, gdy dysk przekracza możliwości adresowania BIOSU (512MB dla dysków (E)IDE na starszych komputerach lub ogólnie większe niż 8GB).

6 : „Attempt to access block outside partition”

This error is returned if a linear block address is outside of the disk partition. This generally happens because of a corrupt filesystem on the disk or a bug in the code handling it in GRUB (it’s a great debugging tool).
Ten błąd jest zwracany, jeśli adres przekracza zakres adresów dysku. Zwykle dzieje się z powodu uszkodzonego systemu plików na dysku lub błędów w kodzie obsługiwanym przez GRUB.

7 : „Partition table invalid or corrupt”
This error is returned if the sanity checks on the integrity of the partition table fail. This is a bad sign.
Ten błąd jest zwracany, jeśli testy sprawdzające spójność partycji zakończą się niepowodzeniem. To zły znak :)

8 : „No such partition”

This error is returned if a partition is requested in the device part of a device- or full filename which isn’t on the selected disk.
Ten błąd jest zwracany, jeśli urządzenie domaga się partycji, która nie znajduje się na wybranym dysku

9 : „Bad filename (must be absolute pathname or blocklist)”

This error is returned if a filename is requested which doesn’t fit the syntax/rules listed in the Filesystem Description .
Ten błąd jest zwracany, jeśli wymagana nazwa pliku nie pasuje do składni/zasad wymienionych w opisie systemu plików.

10 : „Bad file or directory type”
This error is returned if a file requested is not a regular file, but something like a symbolic link, directory, or FIFO.
Ten błąd jest zwracany, jeśli wymagany plik nie jest zwykłym plikiem, ale dowiązaniem, katalogiem lub kolejką.

11 : „File not found”
This error is returned if the specified filename cannot be found, but everything else (like the disk/partition info) is OK.
Ten błąd jest zwracany jeśli podana nazwa pliku nie może być znaleziona, ale wszystko inne (np. informacje o dyskach i partycjach) są w porzadku.

12 : „Cannot mount selected partition”

This error is returned if the partition requested exists, but the filesystem type cannot be recognized by GRUB.
Ten błąd jest zwracany, jeśli żądana partycja istnieje, ale system plików nie może zostać rozpoznany przez GRUB-a.

13 : „Inconsistent filesystem structure”
This error is returned by the filesystem code to denote an internal error caused by the sanity checks of the filesystem structure on disk not matching what it expects. This is usually caused by a corrupt filesystem or bugs in the code handling it in GRUB.
Ten błąd jest zwracany przez kod systemu plików dla oznaczenia wewnętrznego błędu spowodowanego niezgodnym z oczekiwaniami wynikiem testu sprawdzającego struktury plików na dysku. Jest to zwykle spowodowane przez uszkodzony system plików lub błędów w kodzie obsługiwanym przez GRUB

14 : „Filesystem compatibility error, can\’t read whole file”
Some of the filesystem reading code in GRUB has limits on the length of the files it can read. This error is returned when the user runs into such a limit.
Niektóre z kodów GURBa mają ograniczenia co do długości plików, które może przeczytać. Ten błąd jest zwracany, gdy użytkownik przekroczy taki limit.

15 : „Error while parsing number”
This error is returned if GRUB was expecting to read a number and encountered bad data.
Ten błąd jest zwracany, jeśli GRUB spodziewał się odczytu numeru i napotkał złe dane.

16 : „Device string unrecognizable”
This error is returned if a device string was expected, and the string encountered didn’t fit the syntax/rules listed in the Filesystem Description .
Ten błąd jest zwracany, jeśli oznaczenie urządzenie, nie pasuje do składni/zasady wymienione w opisie systemu plików.

17 : „Invalid device requested”
This error is returned if a device string is recognizable but does not fall under the other device errors.
Ten błąd jest zwracany, jeśli oznaczenie urządzenia jest rozpoznane, ale …

18 : „Invalid or unsupported executable format”
This error is returned if the kernel image boing loaded is not recognized as Multiboot or one of the supported native formats (Linux zImage or bzImage, FreeBSD, or NetBSD).
Ten błąd jest zwracany, jeśli załadowane jądro nie zostało rozpoznane ani jako Multiboot ani jako jedno z obsługiwanych natywnych formatów (Linux zImage lub bzImage, FreeBSD, czy NetBSD).

19 : „Loading below 1MB is not supported”
This error is returned if the lowest address in a kernel is below the 1MB boundary. The Linux zImage format is a special case and can be handled since it has a fixed loading address and maximum size.
Ten błąd jest zwracany, jeśli najniższy adres w jądrze znajduje się poniżej granicy 1MB.

20 : „Unsupported Multiboot features requested”
This error is returned when the Multiboot features word in the Multiboot header requires a feature that is not recognized. The point of this is that the kernel requires special handling which GRUB is likely unable to provide.
Ten błąd jest zwracany gdy słowo funkcji Multiboot w nagłówku Multiboot wymaga funkcji, która nie jest rozpoznana. Powodem tego jest fakt, że jądro wymaga specjalnego traktowania, które GRUB jest prawdopodobnie w stanie dostarczyć.

21 : „Unknown boot failure”
This error is returned if the boot attempt did not succeed for reasons which are unknown.
Ten błąd jest zwracany, jeśli próba rozruchu nie uda z powodów, które nie są znane.

22 : „Must load Multiboot kernel before modules”
This error is returned if the module load command is used before loading a Multiboot kernel. It only makes sense in this case anyway, as GRUB has no idea how to communicate the presence of location of such modules to a non-Multiboot-aware kernel.
Ten błąd jest zwracany, jeśli polecenie wczytujące moduł (?) zostało użyte przed załadowaniem jądra Multboot.

23 : „Must load Linux kernel before initrd”
This error is returned if the initrd command is used before loading a Linux kernel. Similar to the above error, it only makes sense in that case anyway.
Ten błąd jest zwracany, jeśli polecenie initrd zostało użyte przed załadowaniem jądra systemu Linux.

24 : „Cannot boot without kernel loaded”
This error is returned if GRUB is told to execute the boot sequence without having a kernel to start.
Ten błąd jest zwracany, jeśli GRUB powinien wykonać rozruch, ale nie ma jądra, które mógłby wczytać.

25 : „Unrecognized command”
This error is returned if an unrecognized command is entered into the command-line or in a boot sequence section of a config file and that entry is selected.
Ten błąd jest zwracany, jeśli w linii poleceń lub w sekcji rozruchu w pliku konfiguracyjnym, znajduje się nierozpoznane polecenie.

26 : „Bad or incompatible header on compressed file”

This error is returned if the file header for a supposedly compressed file is bad.
Ten błąd jest zwracany, jeśli plik nagłówkowy skompresowanego pliku jest zły.

27 : „Bad or corrupt data while decompressing file”
This error is returned the run-length decompression code gets an internal error. This is usually from a corrupt file.
Ten błąd jest zwracany jeśli wystąpi błąd dekompresji.

28 : „Bad or corrupt version of stage1/stage2”
This error is returned if the install command is pointed to incompatible or corrupt versions of the stage1 or stage2. It can’t detect corruption in general, but this is a sanity check on the version numbers, which should be correct.
Ten błąd jest zwracany, jeśli polecenie instalacji dotyczy niezgodnej lub uszkodzonej wersji stage1 lub stage2.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • atwor

  witam,
  Jestem „zielony” w linuxie, ale przy pomocy wubi zainstalowałem ubuntu 7.10 (przy XP). Wtedy po ponowny restarcie komputera wyskakuje mi „ERROR 21”. XP jest zainstalowany na dysku „C”, a ubuntu na dysku „D”. Próbowałem przywrócić GRUBA w sposób tutaj opisany, ale to nic nie dało.
  Dziękuję a szybką odpowiedź

  • Witam.

   Dwa podstawowe błędy:
   1. Instalujesz Ubuntu, które od dawien dawna jest niewpierane.
   2. Instalujesz Ubuntu przez Wubi.

   Spróbuj przywrócić GRUBa wg tego opisu http://www.ubuntu-pomoc.org/przywracanie-gruba-z-livecd/

   Jeśli to nie działa, przywróć MBR (w tym celu konieczna będzie płyta z XP).

   Następnie zainstaluj nowszą wersję systemu np. 12.04 bez pomocy Wubi.

   Pozdrawiam.

   • atwor

    próbowałem już przywrócić GRUB-a w wyżej podany sposób, niestety błąd ten sam, czyli ERROR 21. (jest to płytka od Canonical Ltd.)

    Co do 12.04 po wypaleniu płytki ten komputer jej poprostu nie widzi, widzą ją nowszej generacji komputery. 12.04 instalowałem wg. tego co podane było w „przewodniku” także przy pomocy Wubi, ale przez internet także był problem z GRUB-em, ale już nie mam najmniejszego pojęcia na jakiej zasadzie wtedy spróbować naprawić GRUB-a.

    • Czy wyświetlane są jakieś komunikaty podczas ładowania nowszej wersji Ubuntu na tym komputerze?

     • atwor

      Nie nie pokazują się żadne komentarze, komputer nie widzi płytki nawet pod windowsem (stary komputer). Po zresetowniu komputera bios także nie uruchamia płytki. Natomiast z wersją 7.10 tego problemu nie ma.

 • Rozumiem, a instalacja wersji minimal – https://help.ubuntu.com/community/Installation/MinimalCD/ odbywa się ona w trybie tekstowym, minimalnie obciąża komputer. Może w ten sposób uda się zainstalować system z jakimś lekkim środowiskiem graficznym.

  Pozdrawiam.

  • atwor

   Rozumiem, a czy byłaby możliwość po zainstalowaniu z minimalCD pełnej/graficznej wersji… (XP na tym kompie działa).

   • Tak.

    • atwor

     OK, dzięki sprawdzę czy zainstaluje się.
     Upgrade do pełnej wersji następuję tak samo jak przy innych aktualizacjach (opisanych na tym portalu), czy też w inny sposób?

 • atwor

  Nietety minimal CD także nie jest widziany przez bios, mimo że napęd CD jest uruchamiany, ale tuż przed uruchomieniem z CD wyłącz się…

  • W takim razie zainstaluj nowszą wersję systemu za pomocą Wubi.

 • Akira

  Witam podeśle ktoś jakiś link do rozwiązania problemu – error: „No such partition”
  Instalowałem na swoim firmowym laptopie ubuntu 11.04 i po zainstalowaniu ubuntu i ponownym uruchumieniu laptopa pojawia sie wyżej wymieniony problem.