Google Chrome/Chromium: ustawienie trybu Incognito jako domyślny

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Każdy z nas ceni sobie prywatność zarówno w życiu osobistym jak i wirtualnym. Stąd pojawiają się w przeglądarkach internetowych różne tryby pracy – tryb prywatności w Firefox i tryb incognito w Chrome, zapewne Opera też ma coś takiego. Pozwalają one przeglądać strony internetowe bez zapisywania plików cookie, historii itp.

W Chrome tryb Incognito włącza się kombinacją klawiszy CTRL+SHIFT+N lub wybierając z menu „New Incognito Window„. Jednak ciągłe używanie kombinacji klawiszowych może być niewygodne, dlatego przedstawię sposób na automatyczne uruchomienie trybu incognito.

Krok 1: konfiguracja menu głównego:
Kliknij kolejno System > Preferencje > Menu główne.
Z listy wybierz Programy > Internet, a następnie Chromium Web Browser.
Pole Polecenie uzupełnij następująco:

chromium-browser --incognito %U

Zatwierdź zmiany i zamknij okna konfiguracji.

Google Chrome/Chromium: ustawienie trybu Incognito jako domyślny

Konfiguracja menu głównego

Krok 2: konfiguracja aktywatorów na panelach/pulpicie/dokach:
Podobny zabieg należy wykonać na wszystkich aktywatorach: kliknij prawym przyciskiem na aktywatorze i wybierz Właściwości.
Pole Polecenie uzupełnij następująco:

chromium-browser --incognito %U

Zatwierdź zmiany.

Krok 3: konfiguracja preferowanych aplikacji
Jeśli otwierasz odnośnik z linku w komunikatorze/mailu itd. istotna jest również zmiana polecenia w preferowanych aplikacjach: System > Preferencje > Preferowane programy.
W karcie Internet z listy Przeglądarki WWW wybierz Własne, a następnie w polu Polecenie wpisz:

/usr/bin/chromium-browser --incognito %s
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.