[Go Quickly!] Udostępnianie na Launchpad.net

launchpad-logo

Aby móc łatwo podzielić się z innymi naszą aplikacją, potrzebujemy repozytoriów PPA. Dzięki nim można łatwo instalować i aktualizować aplikacje. Jeżeli nie mamy konta w jednej z usług Canonical, musimy je założyć. Później wystarczy się zalogować na launchpad.net i potwierdzić dołączenie do serwisu. Przy pierwszym logowaniu zostanie utworzone konto. Umożliwienie dodawania aplikacji do repozytorium jest procesem dość skomplikowanym, ponieważ tworzy się w tym procesie unikalne klucze, które posłużą do weryfikacji podczas wysyłania naszych aplikacji. Polecam skorzystanie z dokładnej instrukcji oraz dodatkowej pomocy przy tworzeniu kluczy PGP. Teraz możemy stworzyć prywatne repozytorium.

Przygotowanie aplikacji

Przed wrzuceniem naszej aplikacji warto dodać jej opis i autora. Należy zmienić zawartość plików AUTHORS i setup.py (tylko końcówka pliku, edycja konfiguracji może doprowadzić do błędnego pakowania aplikacji).

Pozostało nam tylko zmienić dane o autorze i opisie w samej aplikacji. Robimy to otwierając Glade’a i wybierając plik AboutAplikacjaDialog.ui. Wybieramy z drzewa elementów formatki element okna i zmieniamy opcje w właściwościach, takie jak: autor, opis, licencje itp.

Glade

Wysyłanie aplikacji na serwer

W Quickly uproszczono proces wysyłania plików na serwer. Wystarczy najpierw skonfigurować nasz projekt:

quickly configure ppa nazwa_użytkownika/nazwa_naszego_projektu

Podczas konfiguracji zostaniemy połączeni z Launchpad.net. Następnie wysyłamy naszą aplikację:

quickly share

Podczas wysyłania musimy zalogować się do Launchpad.net, ten proces wymaga kluczy szyfrujących i hasła do nich.
Gotowe, nasza aplikacja jest na serwerze. Teraz musimy być trochę cierpliwi, aż nasza paczka zostanie skompilowana, postęp możemy zobaczyć pod adresem:

https://launchpad.net/~nazwa_użytkownika/+archive/nazwa_naszego_repozytorium_ppa

Po pomyślnej kompilacji można ją zainstalować. Dodajemy nasze repozytorium, aktualizujemy bazę i instalujemy:

sudo add-apt-repository ppa:nazwa_użytkownika/nazwa_naszego_repozytorium_ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install nazwa_naszego_projektu

Każda nowa kompilacja po wysłaniu na serwer jest automatycznie zastępowana poprzednią i aktualizowane są wszystkie instalacje.

Launchpad.net

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.