[Go Quickly!] Tworzymy GUI

Jest to drugi artykuł z serii Go Quickly! autorstwa Grzegorza – dziękujemy.

Do tworzenia GUI w GTK+ najwygodniejszym narzędziem jest Glade. Korzysta z niego wiele projektów, ostatnio twórcy LibreOffice przenieśli swój projekt właśnie do tego narzędzia.
Interfejs Glade’a jest prosty i wygodny. Po lewej stronie mamy zestaw widgetów, na środku formatkę, a po prawej właściwości oraz drzewo elementów umieszczonych na formatce. Warto też wspomnieć że Quickly używa GTK3 wraz z Glade’m przeznaczonym dla tej biblioteki, więc warto zwracać uwagę na to, którą wersją otwieramy nasze projekty.

Pierwszy projekt GUI

Na początek stworzymy prostą formatkę, której preferencje dostosujemy podczas tworzenia kodu. Za przykładową aplikację, którą wspólnie stworzymy posłuży nam prosty edytor tekstu. Taki program niewiele potrzebuje: pole tekstowe, menubar i statusbar dla komunikatów. Otwieramy Glade z naszym projektem (quickly design). Zauważmy że otworzyły nam się 3 formatki, z czego aktualnie otwarta jest główna formatka programu. Pozostałe od lewej to formatka okna informacji o naszym programie, następna formatka odpowiada za okno ustawień.

Kolejność zakładek

Kolejność zakładekWracając do formatki naszego programu, widzimy że menubar i statusbar są na swoim miejscu. Usuwamy pozostałe elementy na ich miejsce wybieramy z listy widgetów po lewej Pasek narzędziowy (toolbar), który jest wygodniejszy od zwykłego menubara. Zaznaczamy nasz Pasek narzędziowy, klikamy na ikonę ołówka na pasku narzędziowym Glade i przechodzimy do hierarchii w edycji naszego paska. Teraz możemy dodać przyciski – dla naszego edytora potrzebujemy następujące: Nowy, Otwórz, Zapisz. Dodając kolejne przyciski wybieramy nazwę oraz obraz znajdujący się na naszym przycisku. Dodajemy też Widok tekstowy (textview). Aby móc edytować Widok tekstowy musimy zaznaczyć opcję we właściwościach wspólnych textview – „Przyjmuje zaznaczenie” na tak.

Edycja ustawień TextView

Edycja ustawień TextView

Po zapisaniu naszej formatki i uruchomieniu naszego programu poprzez guickly run widzimy, że okno programu nie jest zbyt duże. Możemy to zmienić we właściwościach okna. Przechodzimy do Glade zaznaczamy całą naszą formatkę poprzez wybranie widgetu okna z drzewa widgetów znajdującego się po prawej. We właściwościach ogólnych naszego widgetu możemy ustawić domyślną szerokość i wysokość.

Pamiętajmy że GTK+ posiada bogatą bazę widgetów, których tylko garstkę przedstawiłem. Proponuje zapoznać się z dokumentacją i eksperymentować z dostępnymi widgetami. Ja sam spędziłem sporo czasu okrywając różne elementy GTK.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • ARNi

    @Szmitas jesteś niestrudzony w szkoleniu i pokazywaniu ciekawych programów,ale…miałeś pokazać swój projekt czytnika RSS.