[Go Quickly!] Kontrola wersji Bazaar

Jest to trzeci artykuł z serii Go Quickly! autorstwa Grzegorza – dziękujemy.

Bardzo ważnym narzędziem podczas tworzenia aplikacji jest system kontroli wersji. W Quickly zastosowano Bazaar (bzr), którego używają takie projekty jak: Ubuntu, Inkscape, Bugzilla, GRUB czy MySQL. Jego dużą zaletą jest współpraca z innymi popularnymi systemami kontroli wersji.

Bzr tworzy commit na starcie nowego projektu oraz przy innych ważnych operacjach na projekcie. W Quickly robienie commita zostało uproszczone do:

quickly save "komentarz dotyczący commita"

Ale możemy skorzystać z:

bzr commit "komentarz dotyczący commita"

lecz wcześniej musimy dodać nierejestrowane pliki przez bzr za pomocą bzr add, ponieważ quickly save jest skrótem do tych dwóch operacji.

Aby dowiedzieć się jakie pliki zostały zmienione lub dodane od czasu ostatniego commita wykonujemy:

bzr status

lub skrócone wersje:

bzr stat

i:

bzr st

Po dodaniu kolejnych commit’ów zachodzi często potrzeba przejrzenia poprzednich. Służy do tego polecenie

bzr log

które podaje szczegółowy widok naszych commitów.

Częściej jednak potrzebujemy listę uproszczoną do jednej linii na commit, możemy to zrobić dodając flagę --line:

bzr log --line

Niektórzy wolą, gdy wyniki są posortowanie odwrotnie, zapewni nam to flaga --forward.

Najbardziej przydatnym narzędziem systemu kontroli wersji jest cofanie zmian. W bzr służy do tego bzr revert. Dzięki temu poleceniu cofniemy stan plików do ostatniego commita. Możemy również cofnąć się do konkretnego commita podając jego numer:

bzr revert -r numer_commita

Dobrze wiedzieć, że cofać można także pojedyncze pliki, wystarczy wybrany plik podać na końcu polecania (domyślnie revert obejmuje całość).

Przedstawiłem tylko podstawowe elementy systemu kontroli wersji. Do reszty bardziej zaawansowanych elementów takich jak: tworzenie gałęzi, czy późniejsze ich łączenie, które są całą magią rozproszonych systemów wersji – zapraszam do literatury. Polecam także ściągawkę poleceń do bzr (http://doc.bazaar.canonical.com/latest/en/_static/en/bzr-en-quick-reference.pdf).

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.