[Go mobile!] Tworzymy pierwszą aplikację cz. 1

Wszystkie artykuły z serii Go mobile! znajdziesz tutaj.

Jeśli na bieżąco śledzisz artykuły z serii Go mobile!, masz już wystarczającą wiedzę teoretyczną, aby napisać pierwszy program.

W tym oraz kolejnym artykule przedstawię instrukcję, dzięki której napiszesz swoją pierwszą aplikację w Ubuntu SDK. I nie będzie do klasyczny Hello world!, a narzędzie do konwersji grid unit na piksele i odwrotnie. W pierwszej części zajmiemy się stworzeniem interfejsu graficznego, w drugiej – logiką aplikacji.

Do dzieła!

Otwórz narzędzie Qt Creator i utwórz w nim nowy plik QML – nazwij go konwerter. Pierwszym krokiem będzie zaprojektowanie interfejsu graficznego. Pozwól, że zrobię to za Ciebie – wyobraź sobie, że poniższy obraz powstał na kartce papieru i jest jedynie szkicem interfejsu.

Do tego będziemy dążyć

Do tego będziemy dążyć

W przedstawionym projekcie można wyróżnić kilka charakterystycznych elementów – oczywiście możesz ten sam interfejs zaprojektować inaczej! Ponieważ zdecydowałem się na layout tabelaryczny (kolumny i wiersze), na czerwono zaznaczono kolumny, a na zielono wiersze.

Zaproponowany przeze mnie podział elementów

Zaproponowany przeze mnie podział elementów

Poniższy kod odpowiada za zaprezentowaną wyżej strukturę aplikacji:

import QtQuick 2.0
import Ubuntu.Components 0.1

MainView {
  id: root
  width: units.gu(42)
  height: units.gu(30)

  Column {
    id: columnA
    spacing: units.gu(1)

    anchors {
      fill: parent
      margins: units.gu(2)
    }

    Row {
      id: rowA1
      spacing: units.gu(2)
      width: parent.width

    }

    Row {
      id: rowA2
      spacing: units.gu(2)
      width: parent.width

    }

    Row {
      id: rowA3
      spacing: units.gu(2)
      width: parent.width

      Column {
        id: columnA31

      }
      Column {
        id: columnA32
        width: parent.width * 0.4

      }
    }
  }
}

Główna kolumna została oznaczona identyfikatorem columnA, a należące do niej wiersze kolejno: rowA1, rowA2, rowA3. Ostatni wiersz składa się z dwóch kolumn: columnA31 oraz columnA32.

Rozmiary głównego kontenera MainView o identyfikatorze root zostały ustalone z wykorzystaniem jednostki gu (grid unit) za pomocą właściwości width (szerokość) oraz height (wysokość).

  id: root
  width: units.gu(42)
  height: units.gu(30)

W kontenerze znajduje się element Column o identyfikatorze columnA. Za pomocą właściwości spacing ustaw odstępy między elementami potomnymi, czyli tymi, które będą tworzone wewnątrz columnA. Rozmiar columnA został dopasowany do rodzica (fill: parrent), a margines, czyli odległość elementu od rodzica (w tym przypadku root) ustal na 2 gu (właściwość margins).

    id: columnA
    spacing: units.gu(1)

    anchors {
      fill: parent
      margins: units.gu(2)
    }

W skład columnA wchodzą trzy wiersze – wszystkie o szerokości równej szerokości rodzica (parrent.width), którym jest columnA.

    Row {
      id: rowA1
      spacing: units.gu(2)
      width: parent.width
 
    }

Dodatkowo trzeci wiersz został podzielony na dwie kolumny – columnA31 oraz columnA32. Szerokość columnA31 została ustalona na 60% szerokości rodzica (width: parent.width * 0.6), a columnA32 na 40%.

    Row {
      id: rowA3
      spacing: units.gu(2)
      width: parent.width

      Column {
        id: columnA31
        width: parent.width * 0.6

      }
      Column {
        id: columnA32
        width: parent.width * 0.4

      }
    }

To tyle jeśli chodzi o szkielet interfejsu – pora dodać do niego odpowiednie elementy.

rowA1

Wiersz ten zawiera dwa przełączniki (Switch) oraz dwie etykiety (Label) – wszystkie elementy ułożone są „obok siebie”.

Stwórz pierwszy przełącznik o identyfikatorze guToPx:

      Switch {
        id: guToPx
        checked: true;

      }

Przełącznik jest elementem o dwóch stanach – checked: true oraz checked: false. Po starcie aplikacji, przełącznik guToPx będzie przełączany w stan true (checked: true).
Obok przełącznika guToPx umieść etykietę wyjaśniającą jego przeznaczenie (text: "gu → px"):

      Label {
        text: "gu → px"

        anchors {
          verticalCenter: guToPx.verticalCenter
        }
      }

Dodatkowo etykieta zostanie pionowo wyśrodkowana względem przełącznika, którego dotyczy (verticalCenter: guToPx.verticalCenter)
Analogicznie utwórz drugi przełącznik i etykietę:

      Switch {
        id: pxToGu

      }
      Label {
        text: "px → gu"

        anchors {
          verticalCenter: pxToGu.verticalCenter
        }
      }

rowA2

Drugi wiersz składa się z etykiety (Label) oraz pola tekstowego (TextField).

      Label {
        id: label
        text: "Wartość: "

        anchors {
          verticalCenter: value.verticalCenter
        }
      }

      TextField {
        id: value

      }

columnA31

columnA31 zawiera jedynie jedną etykietę, która dzięki zastosowaniu znaczników nowej linii (\n) rozchodzi się aż na 4 „wirtualne” wiersze.

        Label {
          text: "Większość laptopów\n\nLaptop z ekranem Retina\n\nSmartfon 4\" HD\n\nTablet 10\" HD"
        }

columnA32

columnA32, podobnie jak sąsiad, zawiera tylko jedną etykietę. Ponieważ jej tekst będzie zmieniany w zależności od wyniku obliczeń, należy nadać jej identyfikator wynik:

        Label {
          id: results
          text: "0 px\n\n0 px\n\n0 px\n\n0 px"
        }

Podsumowanie

Kod odpowiedzialny za interfejs użytkownika:

import QtQuick 2.0
import Ubuntu.Components 0.1

MainView {
  id: root
  width: units.gu(42)
  height: units.gu(30)

  Column {
    id: columnA
    spacing: units.gu(1)

    anchors {
      fill: parent
      margins: units.gu(2)
    }

    Row {
      id: rowA1
      spacing: units.gu(2)
      width: parent.width

      Switch {
        id: guToPx
        checked: true;

      }
      Label {
        text: "gu → px"

        anchors {
          verticalCenter: guToPx.verticalCenter
        }
      }
      Switch {
        id: pxToGu

      }
      Label {
        text: "px → gu"

        anchors {
          verticalCenter: pxToGu.verticalCenter
        }
      }
    }

    Row {
      id: rowA2
      spacing: units.gu(2)
      width: parent.width

      Label {
        id: label
        text: "Wartość: "

        anchors {
          verticalCenter: value.verticalCenter
        }
      }

      TextField {
        id: value

      }
    }

    Row {
      id: rowA3
      spacing: units.gu(2)
      width: parent.width

      Column {
        id: columnA31
        width: parent.width * 0.6

        Label {
          text: "Większość laptopów\n\nLaptop z ekranem Retina\n\nSmartfon 4\" HD\n\nTablet 10\" HD"
        }
      }
      Column {
        id: columnA32
        width: parent.width * 0.4

        Label {
          id: results
          text: "0 px\n\n0 px\n\n0 px\n\n0 px"
        }
      }
    }
  }
}
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Michal

  Samo tworzenie interfejsu jest dziecinnie proste, niczym tworzenie tabelek w html. Programowanie w js jest jednak masakrą, Ubuntu nie dostarcza (?) dokumentacji, a js nie jest samo wystarczającym językiem.