[Go mobile!] Lista dostępnych komponentów w bibliotece Ubuntu.Components 0.1

Wszystkie artykuły z serii Go mobile! znajdziesz tutaj.

Jesteśmy już o krok od napisania pierwszej aplikacji w Ubuntu SDK. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym przedstawić Wam listę dostępnych komponentów dostarczanych z biblioteką Ubuntu.Components 0.1.

Używanie komponentów staje się możliwe po zaimportowaniu biblioteki:

import Ubuntu.Components 0.1

Komponent Opis
AbstractButton Klasa AbstractButton definiuje zachowanie przycisku.
Action Opisuje akcje, które mogą być stosowane w przypadku danego obiektu np. klasy Button.
ActionList Lista elementów Action.
ActivityIndicator Komponent ActivityIndicator w sposób wizualny wskazuje, że zadanie o nieznanym czasie trwania nadal się wykonuje.
Button Standardowy przycisk Ubuntu.
CheckBox CheckBox to komponent o dwóch stanach – zaznaczony (checked) lub odznaczony (unchecked). Może być wykorzystywany do ustalenia opcji logicznych (prawda/fałsz). Zachowanie jest identyczne jak w przypadku komponentu Switch, a różnica polega wyłącznie na wyglądzie.
Clipboard Umożliwia dostęp do schowka systemowego.
Icon Komponent Icon pozwala na wyświetlenie ikony z zestawu ikon.
Label Tekst w stylu Ubuntu.
MainView Podstawowy element, który powinien być używany w każdej aplikacji. Automatycznie dodaje nagłówek oraz pasek narzędzi dla okna oraz pozwala na zmianę orientacji zawartości w zależności od orientacji urządzenia.
MimeData Dostarcza interfejs dostępu i przechowywania danych w Clipboard.
OrientationHelper OrientationHelper automatycznie obraca komponenty-dzieci w zależności od orientacji urządzenia.
Page Podstawowy element, który musi zostać użyty wewnątrz komponentu MainView, PageStack oraz Tabs. Kotwice oraz wysokość komponentu Page determinuje nagłówek komponentu MainView, ale może zostać nadpisane.
PageStack Stos komponentów Page, który może zostać wykorzystany do nawigacji. Na komponentach Page wchodzących w skład PageStack można dokonywać operacje tak, jak na stosie – czyli zdejmować i dodawać elementy. Widoczna jest jedynie strona znajdująca się na szczycie stosu.
ProgressBar Komponent ProgressBar w sposób wizualny wskazuje postęp w wykonywaniu procesu o określonym lub nieokreślonym czasie trwania.
Scrollbar Komponent ScrollBar dostarcza możliwość przewijania zwartości „przewijalnych” komponentów np. Flickable, ListView.
Slider Komponent Slider pozwala na wybranie wartości z określonego przedziału.
Switch Dokładnie jak CheckBox. Różni się wyglądem.
Tab Komponent, który reprezentuje pojedynczą kartę/zakładkę wewnątrz Tabs.
Tabs Komponent Tabs dostarcza możliwość dodania listy wielu kart/zakładek przełączanych za pomocą przycisków.
TextArea Komponent TextArea wyświetla pole tekstowe, które można edytować, przewijać oraz formatować.
TextCustom Komponent TextCustom znajduje się w bibliotece w ramach kompatybilności wstecznej. Zalecane jest używanie komponentu Label zamiast TextCustom.
TextField Komponent TextField wyświetla pojedynczą linię edytowalnego tekstu. Może być wykorzystywany jako pole podawania hasła.
Label Tekst w stylu Ubuntu.
ToolbarActions Lista elementów Action z dodatkowymi właściwościami do kontroli paska narzędzi.
UbuntuShape Dostarcza standardowy zaokrąglony kształt prostokąta.
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Zapomniałem o tym fajnym poradniku :) Teraz jak już wyszło Ubuntu 13.04 zobaczę czy występują wciąż ten błąd z przyciskami.

    • djoaza

      U mnie nie występował :D

  • djoaza

    U mnie wszystko działa i czekam na dalsze poradniki :D