GNOME/KDE – zmiana rozmiaru czcionki

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Ważnym elementem w dopasowaniu wyglądu systemu do własnych potrzeb jest zmiana rozmiaru/kroju czcionki. Opiszę ten proces na przykładzie dwóch najpopularniejszych środowisk graficznych GNOME i KDE.

GNOME:
Z menu System wybierz Preferencje, a następnie Wygląd.

Odszukaj kartę Czcionki. Znajdziesz tutaj możliwość zmiany używanej czcionki w pięciu aspektach: w programach, w dokumentach, na pulpicie, w tytule okna oraz czcionki o stałej szerokości.
Znajduje się tutaj także możliwość ustawienia renderowania (czyli wyświetlania) czcionki – monochromatyczne, najlepsze kształty, najlepszy kontrast, wygładzanie podpikselowe.
Klikając w Szczegóły masz możliwość ustawienia Wygładzania, Hintingu oraz Kolejności składowej pikseli – ale to już opcje dla znawców – mi to nic nie mówi :)

KDE:
Z menu KDE wybierz Komputer, a następnie Ustawienia systemowe. Teraz z menu po lewej stronie wybierz Czcionki. Masz tutaj możliwość konfiguracji czcionek w ośmiu elementach – ogólne, maszynowe, mała, pasek narzędzi, menu, tytuł okna, pasek zadań, pulpit. Możesz również automatycznie ustawić wszystkim elementom taką samą czcionkę, klikając Ustaw wszystkie czcionki…, a następnie wybierając z listy rodzaj, styl i rozmiar czcionki.
Wygładzanie podpikselowe można ustawić wybierając Włączone z listy Wygładzanie czcionek, a następnie Konfiguruj i w polu Użyj wygładzania podpikselowego wybierając RGB.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.