GNOME: wyłączenie podpowiedzi dla aktywatorów na panelach i głównego menu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Gdy skierujesz myszkę na aktywator znajdujący się na panelu, bądź w menu głównym, po chwili ujrzysz krótką podpowiedź co dany aktywator robi – np. krótką informację na temat Pidgina bądź Firefoksa. Każdy wie do czego te aplikacje służą, więc można w prosty sposób wyłączyć powiadomienia.

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

gconf-editor

lub kliknij kolejno Programy > Narzędzia systemowe > Edytor konfiguracji.
Odszukaj ścieżkę apps > panel > global. Teraz na liście odszukaj i odptaszkuj pozycję tooltips_enabled.

Źródło: greenlinux.pl
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Von_reven

    Dzięki temu nie pozbędziemy się wszystkich dymków ale jest inny sposób. Aby pozbyć się wszystkich podpowiedzi: Menedżer ustawień CompizConfig –> „Przezroczystość, jasności i nasycenie” W „Nieprzezroczystość” –> „Ustawienia konkretnych okien” i „Nowy”. W okna wpisać: „Tooltip”, wartość 0 i „Zamknij”.