[GNOME Shell] Dodanie ikon aplikacji w podglądzie okien

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Kierując kursor myszy w lewy górny róg ekranu pojawiają się miniatury okien wszystkich uruchomionych aplikacji – to taki alternatywny przełącznik okien. Każde okno, poza wyświetleniem odpowiedniej zawartości, posiada adekwatny tytuł umieszczony poniżej. Do tej sielanki można dodać jeszcze ikonę aplikacji, która wyświetli się w prawym dolnym narożniku każdego okna, tak jak na zrzucie poniżej.

fot. shuffleos.com


Pomoże nam w tym rozszerzenie gnome-shell-extensions-windowoverlay-icons.

Instalacja

 1. Dodaj repozytorium:
  sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/gnome3
 2. Zaktualizuj listę pakietów:
  sudo apt-get update
 3. Zainstaluj gnome-shell-extensions-windowoverlay-icons
  sudo apt-get install gnome-shell-extensions-windowoverlay-icons

Aktywacja

 1. Zaloguj się ponownie do systemu.
 2. Uruchom Zaawansowane ustawienia systemu – jeśli nie instalowałeś wcześniej tutaj znajdziesz opis.
 3. Wybierz Rozszerzenia powłoki i na liście odszukaj Rozszerzenie WindowOverlay Icons. Aktywuj je za pomocą przełącznika.<
Źródło: shuffleos.com
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.