GNOME-Pie – podręczna lista aktywatorów

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

GNOME-Pie to ciekawe narzędzie, które w prosty sposób pozwala na uruchamianie aplikacji zainstalowanych w systemie.
GNOME-Pie jest w pełni konfigurowalny, tzn. możemy dodać dowolną liczbę aktywatorów do dowolnych aplikacji. Przypisać im własne nazwy i ikony.
I niech nie zmyli Was nazwa – aplikacja działa nie tylko pod GNOME – chociaż w tym środowisku wydaje się najbardziej przydatna.

GNOME-Pie - podręczna lista aktywatorów

GNOME-Pie

Instalacja

 1. Dodaj repozytorium ppa:simonschneegans/testing:
  sudo apt-add-repository ppa:simonschneegans/testing
 2. Zaktualizuj listę pakietów:
  sudo apt-get update
 3. Zainstaluj pakiet gnome-pie:
  sudo apt-get install gnome-pie

Uruchomienie

Wyszukaj aplikację GNOME-Pie w menu systemowym. Po uruchomieniu, w zasobniku systemowym powinna pojawić się ikona aplikacji. Po kliknięciu w nią prawym przyciskiem i wybraniu Preferencje, wyświetli się okno konfiguracyjne.

GNOME-Pie - podręczna lista aktywatorów

Okno konfiguracyjne


GNOME-Pie pozwala na zarządzanie:

 • aplikacjami – domyślny skrót klawiszowy – Ctrl + Alt + A,
 • zakładkami – domyślny skrót klawiszowy – Ctrl + Alt + B,
 • głównym menu – domyślny skrót klawiszowy – Ctrl + Alt + Spacja,
 • multimediami – domyślny skrót klawiszowy – Ctrl + Alt + M,
 • sesją – domyślny skrót klawiszowy – Ctrl + Alt + Q,
 • oknami – domyślny skrót klawiszowy – Ctrl + Alt + W,

Zarówno nazwa zarządzanego elementu jak i skrót klawiszowy są proste w konfiguracji. Wystarczy kliknąć w nie lewym przyciskiem myszy.

GNOME-Pie - podręczna lista aktywatorów

Edycja nazwy


GNOME-Pie - podręczna lista aktywatorów

Edycja skrótu


Podobnie jest z edycją i dodawaniem aktywatorów – wystarczy kliknąć w ikonę plusika, która pojawi się po umieszczeniu kursora między dwoma istniejącymi aktywatorami.
GNOME-Pie - podręczna lista aktywatorów

Dodawanie aktywatora

Autostart
Aby aplikacja uruchamiała się automatycznie, w głównym oknie konfiguracyjnym wybierz General Setting, a następnie Start GNOME-Pie on login.
GNOME-Pie - podręczna lista aktywatorów

Konfiguracja autostartu


W tym samym miejscu mamy możliwość konfiguracji wyglądu aplikacji

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.