GNOME i Nautilus – przydatne skróty klawiszowe

Co do przydatności skrótów klawiszowych nie trzeba nikogo przekonywać. Wciśnięcie 2-3 klawiszy może zastąpić kilka, a nawet kilkanaście kliknięć myszką – co niejednokrotnie przekłada się na szybkość i komfort pracy.

Jednak, aby używać skrótów trzeba je najpierw poznać (a potem się nauczyć :) ). Poniżej przedstawię mały zbiór skrótów, które udało mi się odnaleźć w sieci.

Skróty klawiszowe w środowisku GNOME:

ALT + F1 - otwiera menu Programy/Aplikacje
ALT + F2 - otwiera okno Uruchom program...
ALT + F4 - zamyka aktywne okno
ALT + F5 - zmniejsza rozmiar aktywnego okna do domyślnej wielkości
ALT + F7 - zmienia położenie okna
ALT + F8 - zmienia rozmiar aktywnego okna w dowolnym kierunku
ALT + F9 - minimalizuje aktywne okno
ALT + F10 - maksymalizacja okna
ALT + TAB - uruchamia przełącznik aplikacji
CTRL + ALT + strzałka w lewo - przełącza wirtualny pulpit w lewo
CTRL + ALT + strzałka w prawo - przełącza wirtualny pulpit w prawo
CTRL + ALT + SHIFT + strzałka w lewo - przenosi aktywne okno na wirtualny pulpit w lewo
CTRL + ALT + SHIFT + strzałka w prawo - przenosi aktywne okno na wirtualny pulpit w prawo
CTRL + ALT + L - blokuje ekran
CTRL + ALT + DELETE - wylogowanie
CTRL + ALT + BACKSPACE - restartuje GNOME - domyślnie wyłączone!

Nautilus – zarządzanie plikami/katalogami

CTRL + SHIFT + N - tworzy nowy katalog
CTRL + SHIFT + W - zamyka wszystkie okna
ALT + ENTER - wyświetla właściwości pliku/katalogu
CTRL + 1 - widok ikon
CTRL + 2 - widok listy
CTRL + 3 - widok zwarty
CTRL + rolka - zmiana rozmiaru ikon
CTRL + A - zaznacza wszystkie pliki/katalogi
CTRL + B - modyfikacja zakładek w panelu bocznym
CTRL + C - kopiuje plik/katalog
CTRL + F - wyszukiwanie
CTRL + H - wyświetla ukryte pliki/katalogi
CTRL + L - ręczne wpisywanie położenia
CTRL + N - otwiera nowe okno
CTRL + R - odświeża zawartość katalogu
CTRL + S - wyszukuje plik/katalog według podanego wzoru
CTRL + T - otwiera nową kartę
CTRL + V - wkleja plik/katalog
CTRL + W - zamyka okno
CTRL + X - wycina plik/katalog
CTRL + + - zwiększa rozmiar ikon
CTRL + - - zmniejsza rozmiar ikon
ALT + HOME - przechodzi do katalogu domowego
ALT + strzałka w górę - otwiera katalog nadrzędny
ALT + strzałka w prawo - wstecz
ALT + strzałka w lewo - dalej
F2 - zmiana nazwy pliku
F3 - wyświetla dodatkowy panel ułatwiający przenoszenie plików/katalogów
F5 - odświeża zawartość katalogu
F9 - ukrywa panel boczny
F10 - otwiera menu Plik
DELETE - usuwa plik do kosza
SHIFT + DELETE - usuwa plik całkowicie (bez przenoszenia do kosza)
PgUp / PgDn - przewija zawartość katalogu
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Raginis

    Hej!

    Wie ktoś, czy jest skrót do tworzenia nowego pliku? Wystarczy plik bez rozszerzenia. Ew. mógłby podzielić się ktoś informacją jak to ręcznie skonfigurować.

  • Michał Bobruk

    Jak odblokować CTRL + ALT + BACKSPACE w Ubuntu 13.10?