Gmail Watcher – klient poczty Gmail integrujący się z Unity

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Gmail Watcher to prosty klient poczty Gmail, który integruje się ze środowiskiem Unity poprzez dodanie ikony do koperty. Wykorzystuje również powiadomienia systemowe do informowania o nowych wiadomościach.

Gmail Watcher - klient poczty Gmail integrujący się z Unity


Instalacja w Ubuntu 11.10

Otwórz terminal i wydaj polecenia:

  1. Dodaj repozytorium:
    sudo add-apt-repository ppa:loneowais/gmailwatcher.dev
  2. Zaktualizuj system:
    sudo apt-get update
  3. Zainstaluj pakiet gmailwatcher:
    sudo apt-get install gmailwatcher

Aplikację uruchomisz wpisując Gmail Watcher w wyszukiwarce systemowej.

Przygotowanie do pracy

Nowe konto dodasz klikając znak + znajdujący się po lewej stronie.

Gmail Watcher - klient poczty Gmail integrujący się z Unity

Dodanie nowego konta


Uzupełnij wszystkie niezbędne pola. Wczytaj listę katalogów z serwera i wybierz te, które mają znajdować się w programie.
Gmail Watcher - klient poczty Gmail integrujący się z Unity

Po wybraniu katalogów, przycisk Zapisz zostanie aktywowany


Możesz dodać dowolną ilość kont pocztowych. W głównym oknie aplikacji znajduje się lista służąca do szybkiego przełączania między zapisanymi kontami.
Gmail Watcher - klient poczty Gmail integrujący się z Unity

Główne okno aplikacji

Źródło: ubuntugeek.com
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.