[Firestarter] Otwarcie dziennika systemowego zakończone niepowodzeniem

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Opis problemu

Podczas uruchomienia Firestartera wyświetla się okienko dialogowe z komunikatem:

Otwarcie dziennika systemowego zakończone niepowodzeniem

No event information will be available.
[Firestarter] Otwarcie dziennika systemowego zakończone niepowodzeniem

Okno dialogowe z komunikatem błędu

Rozwiązanie

Podczas instalacji (lub aktualizacji) systemu do 11.04 syslogd zostanie uaktualniony do rsyslog. Ten korzysta z pliku /etc/rsyslog.conf, który odwołuje się do pliku konfiguracyjnego /etc/rsyslog.d/50-default.conf.
Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/rsyslog.d/50-default.conf

Odszukaj fragment:

#*.=info;*.=notice;*.=warn;\
# auth,authpriv.none;\
# cron,daemon.none;\
# mail,news.none -/var/log/messages

i zamień go na (w zasadzie odkomentuj te linijki):

*.=info;*.=notice;*.=warn;\
    auth,authpriv.none;\
    cron,daemon.none;\
    mail,news.none -/var/log/messages

Zapisz plik i zaloguj się ponownie do systemu.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.