Firefox – szybkie przewijanie strony

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W pasku adresu wpisz:

about:config

Teraz odszukaj wpisu:

mousewheel.withnokey.numlines

Najlepiej użyj filtru powyżej listy.
Kliknij dwukrotnie w ten wpis i zmień jego wartość na dowolną, poza 1 (domyślna). Im większą podasz wartość, tym szybciej będą przewijać się strony.
Poniżej znajduje się wpis:

mousewheel.withnokey.sysnumlines

Zmień jego wartość logiczną na False – kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.