Firefox – osobny motyw GTK

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Motyw, w którym Twój system prezentuje się doskonale, nie musi być idealny dla Firefoxa. Tak jest np. z motywem Slickness – chociaż pamiętam, że w poprzednich wersjach Ubuntu nie było takich problemów. Nieważne…

Aby przypisać przeglądarce Firefox osobny motyw GTK, wyedytuj plik:

sudo gedit /usr/bin/firefox

A następnie tuż pod komentarzami wklej:

export GTK2_RC_FILES=/usr/share/themes/nazwa_katalogu/gtk-2.0/gtkrc

W miejscu nazwa_katalogu wprowadź nazwę katalogu z motywem, którego chcesz używać w przeglądarce. Zapisz plik (CTRL+S) i uruchom ponownie przeglądarkę.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.