FIGlet – ładne logo w ASCII jedną komendą

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeżeli piszemy jakiś program, który działa w trybie tekstowym albo dokument, w którym nie możemy użyć obrazków przyda nam się FIGlet, który szybko wygeneruje ładny napis składający się ze znaków ASCII.
Instalujemy FIGleta:

sudo apt-get install figlet

Po zainstalowaniu możemy wygenerować napis poleceniem:

figlet treść napisu

Przykładowo polecenie:

figlet ubuntu-pomoc.org

Zwróciło mi:

 _  _| |__ _  _ _ __ | |_ _  _    _ __  ___ _ __ ___  ___  ___
| | | | '_ \| | | | '_ \| __| | | |_____| '_ \ / _ \| '_ ` _ \ / _ \ / __|
| |_| | |_) | |_| | | | | |_| |_| |_____| |_) | (_) | | | | | | (_) | (__ _
 \__,_|_.__/ \__,_|_| |_|\__|\__,_|   | .__/ \___/|_| |_| |_|\___/ \___(_)
                    |_|                
 ___ _ __ __ _
 / _ \| '__/ _` |
| (_) | | | (_| |
 \___/|_| \__, |
      |___/
 
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.