fast-user-switch-applet – wyłączenie okna odliczania czasu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W poprzednich wersjach systemu wystarczyło troszkę poklikać i okienko znikało. Teraz sprawa wygląda inaczej.

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

gconftool-2 -s '/apps/indicator-session/suppress_logout_restart_shutdown' --type bool true

To wszystko :)

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.