Exaile – okładka na pulpicie

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Program do odtwarzania muzyki Exaile daje nam możliwość wyświetlania okładek płyt odtwarzanych utworów na pulpicie. Jednak tuż po zainstalowaniu aplikacji, wtyczka do tego służąca jest nieaktywna.

Uruchom Exaile i kliknij kolejno Edycja > Preferencje. Kliknij Wtyczki i na liście odszukaj dwóch pozycji – Okładka na pulpicie oraz Okładki z Last.fm. Istnieje również opcja pobierania okładek z Amazon, ale potrzebny jest do tego odpowiedni klucz.

Exaile - okładka na pulpicie

Preferencje programu Exaile


Uruchom ponownie aplikację, aby załadować zmiany. Kliknij kolejno Edycja > Preferencje > Wtyczki > Okładka na pulpicie. Możesz tutaj ustawić zakotwiczenie okładki, a następnie określić przesunięcie względem wybranej pozycji. Istnieje również możliwość zmiany rozmiaru okładki – jednak przy dużych rozmiarach widoczna jest strata jakości.
Exaile - okładka na pulpicie

Okładka na pulpicie

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.