E:Type is not known on line in source list /etc/apt/sources.list

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Opis problemu

Podczas aktualizacji systemu pojawia się komunikat:

E:Type X is not known on line Y in source list /etc/apt/sources.list

Rozwiązanie

W pliku /etc/apt/sources.list znajduje się nieprawidłowy kod w podanej linii. Otwórz plik:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Odszukaj podaną w komunikacie linię i kod, który jest błędny. Usuń/popraw, zapisz plik i wykonaj ponowną aktualizację:

sudo apt-get update
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.