Error while loading shared libraries: libqt-mt.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli podczas próby uruchomienia aplikacji napotkasz komunikat:

error while loading shared libraries: libqt-mt.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory

Oznacza to, że w systemie brakuje biblioteki libqt3-mt, zainstalujesz ją poleceniem:

sudo apt-get install libqt3-mt
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • ARNi

    „Nudna” porada choć pomocna przyznam :) – napisz nt. powiadomień np. gmailwatcher czy unity-mail ,albo unityfox .

  • RafciX

    A sprawi to, że będę miał przeźroczyste aplikacje GTK np. Firefox? Jeżeli nie wiecie, o co mi chodzi, to zainstalujcie sobie styl Oxygen-transparent, a (prawdopodobnie) zobaczycie, że tylko aplikacje qt są przeźroczyste.