Error: ‚error while loading shared libraries: libpcre.so.3: can not open shared object file: No such file or directory’

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli podczas pracy z systemem napotkasz taki komunikat błędu:

update-desktop-database: error while loading shared libraries: libpcre.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory (...)
/usr/bin/gdbus: error while loading shared libraries: libpcre.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Otwórz terminal i przejdź do katalogu /lib/x86_64-linux-gnu:

cd /lib/x86_64-linux-gnu

A następnie utwórz dowiązanie:

sudo ln -s libpcre.so.2.13.1 libpcre.so.3

Gotowe!

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Zawsze mozna tez zrobic downgrade paczki, kilka dni temu podobny blad byl w debianie.