E:Nieprawidłowa linia w liście źródeł /etc/apt/sources.list.d/

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli podczas próby aktualizacji systemu napotkasz błąd postaci:

E:Nieprawidłowa linia w liście źródeł /etc/apt/sources.list.d/ubuntu-tweak-stable.list

(przy czym pogrubiony fragment może mieć inną postać), otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ubuntu-tweak-stable.list

Oczywiście odpowiednio uzupełnij pogrubiony fragment kodu.

Źródło: forum.ubuntu.pl
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • pawel

    bardzo dziękuję!!!!!!
    nie mogłem sobie z tym poradzić