Ekran blokady PIN w Ubuntu Touch

Ubuntu Phone

Do sieci trafił krótki film, który prezentuje wygląd oraz działanie ekranu blokady PIN.

Blokada PIN ma przeciwdziałać dostępowi niepowołanych osób do danych w naszym telefonie. W Ubuntu Touch to użytkownik zadecyduje czy taka blokada jest konieczna.

Jeśli Twój telefon jest zablokowany, masz nadal dostęp do panelu bocznego. Jeśli blokada jest włączona, musisz podać pin tylko podczas dostępu do prywatnych danych np. galerii czy panelu głównego.

Użytkownik może podać hasło w postaci cyfr lub liter.

ŹródłoUnlocking the phone
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.