E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Chwałą Ci Początkujący Użytkowniku, jeśli trafiłeś tutaj sam, a nie odesłany przez kogoś innego!
Gdy podczas pracy w terminalu spotkasz się z takim komunikatem:

E: Nie udało się otworzyć pliku blokady /var/lib/dpkg/lock - open (13 Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?

Oznacza to, że polecenie, które chcesz wykonać potrzebuje praw roota, stąd pytanie „are you root?”.

Rozwiązania są dwa:

sudo polecenie_które_wcześniej_wpisałeś

(należy podać hasło)

Druga opcja

sudo su

Należy podać hasło roota, a następnie polecenie, które chciałeś wykonać.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • wystarczy
  sudo !!
  :)

 • Jasne, napisałem o tym w pierwszym przypadku.

  Jednak w przypadku, gdy masz do wklepania 5 komend z „sudo”, lepiej jest użyć drugiego sposobu :)

  Pozdrawiam

 • nie do końca…
  sudo polecenie_które_wcześniej_wpisałeś >>>>> sudo !!
  :)

 • lol, o czym Ty NetBit piszesz w ogóle?

 • Arek Kucharski

  Dzięki niby proste, a jednak.