E: Dynamic MMap ran out of room

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Podczas instalacji aplikacji, pobierane są pliki, które wymagane są do jej poprawnej realizacji. Z czasem cache systemu zarządzania pakietami (APT) zapełnia się i możesz napotkać komunikat:

E: Dynamic MMap ran out of room

Możesz to rozwiązać na dwa sposoby:

  • wyczyścić cache:
sudo apt-get clean
  • zwiększyć limit cache:
/etc/apt/apt.conf.d/70debconf

i dodaj na końcu:

APT::Cache-Limit "10000000";

Gdzie 10000000 to ilość bajtów (dla łatwości przeliczenia, 1MB = 1000KB = 1000000B).

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.