E: Błąd składniowy /usr/share/aptitude/aptitude-defaults.pl:45: Po wartości występują śmieci

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Osobiście nie używam aptitude, ale gro innych osób używa.

Siedząc na kanale IRC #ubuntu-pl, poznałem użytkownika, który borykał się właśnie z tym problemem.
Po chwili udało nam się ten błąd naprawić, więc poniżej zamieszczę jego rozwiązanie:

Problem rozwiązuje podmiana zawartości pliku, w którym występuje błąd (/usr/share/aptitude/aptitude-defaults.pl), więc:

sudo gedit /usr/share/aptitude/aptitude-defaults.pl

Usuń ją i na jej miejsce wklej:

// -*-c++-*-
//
// This file defines the names of sections known by aptitude for pl.

Aptitude::Sections
{
 Descriptions {
  Unknown  "Pakiety bez określonej sekcji\n Te pakiety nie mają podanej sekcji. Być może plik 'Packages' zawiera błąd.";
  Virtual  "Pakiety wirtualne\n Takie pakiety nie istnieją. Są to nazwy, których używają inne pakiety aby zażądać jakiejś funkcjonalności lub ją udostępnić.";
  Tasks  "Pakiety konfigurujące komputer do określomych zadań\n Pakiety w sekcji 'Zadania' nie zawierają żadnych plików, jedynie zależą od innych pakietów. Daje to możliwość łatwego wybrania predefiniowanego zestawu pakietów dla konkretnego zadania.";

  admin  "Narzędzia administracyjne (instalacja oprogramowania, itp.)\n Pakiety w sekcji 'admin' pozwalają na wykonywanie zadań administracyjnych takich jak instalacja oprogramowania, zarządzanie kontami użytkowników, konfigurowanie i monitorowanie systemu, badanie ruchu sieciowego, itp.";
  alien  "Pakiety skonwertowane z innych formatów (rpm, tgz, itp.)\n Pakiety w sekcji 'alien' zostały utworzone przez program 'alien' z pakietów w innych formatach, takich jak np. RPM.";
  base  "Podstawowy system Debiana\n Pakiety w sekcji 'base' są częścią podstawowej instalacji systemu.";
  comm  "Programy do obsługi faksmodemów i innych urządzeń komunikacyjnych\n Pakiety w sekcji 'comm' są używane do obsługi modemów i innych urządzeń komunikacyjnych. Znajdują się tu programy takie jak PPP, zmodem/kermit, a także np. oprogramowanie do obsługi telefonów komórkowych, łączności z FidoNetem czy prowadzenia BBS-u.";
  devel  "Narzędzia i programy do rozwoju oprogramowania\n Pakiety w sekcji 'devel' są używane do tworzenia nowego oprogramowania i pracy nad istniejącymi programami. Osoby nie będące programistami i nie kompilujące samodzielnie oprogramowania prawdopodobnie nie potrzebują zbyt wielu programów z tej sekcji.\n .\n Należą tu kompilatory, debuggery, edytory programistyczne, programy przetwarzające źródła i inne pakiety związane z rozwojem oprogramowania.";
  doc    "Dokumentacja i programy do jej przeglądania\n Pakiety w sekcji 'doc' dokumentują system Debiana lub służą do przeglądania różnych formatów dokumentacji.";
  editors  "Edytory i procesory tekstu\n Pakiety w sekcji 'editors' pozwalają na edycję tekstu. Nie są to zwykle procesory tekstu, choć niektóre mogą nimi być.";
  electronics  "Programy do pracy z obwodami i elektroniką\n Pakiety w sekcji 'electronics' to narzędzia do projektowania obwodów, symulatory i assemblery dla mikrokontrolerów i inne programy związane z elektroniką.";
  embedded  "Oprogramowanie do systemów wbudowanych\n Pakiety w sekcji 'embedded' przeznaczone są do pracy w systemach wbudowanych. Są to specjalizowane urządzenia o znacznie mniejszej mocy niż typowe komputery biurkowe, takie jak PDA lub telefony komórkowe.";
  gnome  "Środowisko GNOME\n GNOME stanowi zestaw programów tworzących łatwe w obsłudze, graficzne środowisko pracy. Pakiety w sekcji 'gnome' są częścią GNOME lub są z nim silnie zintegrowane.";
  games  "Gry, zabawki, programy rozrywkowe\n Pakiety z sekcji 'games' służą głównie rozrywce.";
  graphics  "Narzędzia do tworzenia, przeglądania i edycji grafiki\n Pakiety w sekcji 'graphics' zawierają przeglądarki plików graficznych, programy do edycji obrazu, oprogramowanie do współpracy z urządzeniami graficznymi (skanerami, kartami wideo, kamerami) i narzędzia programistyczne do obsługi grafiki.";
  hamradio  "Programy dla radioamatorów\n Pakiety w sekcji 'hamradio' są przeznaczone głównie dla radioamatorów.";
  interpreters "Interpretery języków programowania\n Pakiety w sekcji 'interpreters' zawierają interpretery takich języków, jak na przykład Python, Perl czy Ruby oraz biblioteki dla tych języków.";
  kde    "Środowisko KDE\n KDE stanowi zestaw programów tworzących łatwe w obsłudze, graficzne środowisko pracy. Pakiety w sekcji 'kde' są częścią KDE lub są z nim silnie zintegrowane.";
  libdevel  "Pliki nagłówkowe bibliotek\n Pakiety w sekcji 'libdevel' zawierają pliki niezbędne przy budowaniu oprogramowania używającego bibliotek z sekcji 'libs'. Nie są one potrzebne, jeśli nie planuje się samodzielnie kompilować programów.";
  libs  "Biblioteki podprogramów\n Pakiety w sekcji 'libs' dostarczają funkcji używanych przez inne programy. Z nielicznymi wyjątkami, nie powinna istnieć potrzeba samodzielnego instalowania pakietów z tej sekcji. System zarządzania pakietami zainstaluje te, które są potrzebne do spełnienia zależności.";
  perl  "Interpreter i biblioteki języka Perl\n Pakiety w sekcji 'perl' zawierają interpreter języka programowania Perl oraz wiele dodatkowych bibliotek do wykorzystania w tym języku. Osoby nie programujące w Perlu nie muszą instalować samodzielnie pakietów z tej sekcji. System zarządzania pakietami zainstaluje te, które są potrzebne.";
  python  "Interpreter i biblioteki języka Python\n Pakiety w sekcji 'python' zawierają interpreter języka Python oraz wiele dodatkowych bibliotek do wykorzystania w tym języku. Osoby nie programujące w Pythonie nie muszą instalować samodzielnie pakietów z tej sekcji. System zarządzania pakietami zainstaluje te, które są potrzebne.";
  mail  "Programy do tworzenia i przesyłania poczty elektronicznej\n Pakiety w sekcji 'mail' zawierają programy pocztowe, daemony do przesyłania poczty (MTA), oprogramowanie do obsługi list dyskusyjnych, filtry antyspamowe i inne programy związane z pocztą elektroniczną.";
  math  "Programy do analizy numerycznej i inne związane z matematyką\n Pakiety w sekcji 'math' zawierają kalkulatory, języki do obliczeń matematycznych (podobne do pakietu Mathematica), pakiety do algebry symbolicznej i programy do wizualizacji obiektów matematycznych.";
  misc  "Różne programy\n Pakiety w sekcji 'misc' mają zbyt nietypową funkcjonalność, aby je sklasyfikować.";
  net    "Programy do udostępniania różnych usług i do łączenia się z nimi\n Pakiety w sekcji 'net' zawierają klienty i serwery dla wielu protokołów, narzędzia do manipulowania protokołami niskiego poziomu i ich debugowania, komunikatory i inne programy sieciowe.";
  news  "Klienty i serwery grup dyskusyjnych\n Pakiety w sekcji 'news' związane są z systemem grup dyskusyjnych Usenetu. Zawierają czytniki i serwery grup dyskusyjnych.";
  oldlibs  "Stare wersje bibliotek\n Pakiety w sekcji 'oldlibs' są przestarzałe i nie powinny być używane przez nowe programy. Są udostępnione dla zachowania zgodności wstecz, lub ponieważ są ciągle wymagane przez inne pakiety Debiana.\n .\n Z nielicznymi wyjątkami, nie powinna istnieć potrzeba samodzielnego instalowania pakietów z tej sekcji. System zarządzania pakietami zainstaluje te, które są potrzebne do spełnienia zależności.";
  otherosfs  "Emulatory i programy do odczytu obcych systemów plików\n Pakiety w sekcji 'otherosfs' emulują różny sprzęt i systemy operacyjne oraz zawierają narzędzia do przenoszenia danych między różnymi systemami operacyjnymi i platformami sprzętowymi (na przykład do odczytu dyskietek DOS-a, lub komunikacji z Palm Pilotami).\n .\n Należy zauważyć, że programy do nagrywania płyt CD także znajdują się w tej sekcji.";
  science  "Oprogramowanie do pracy naukowej\n Pakiety w sekcji 'science' zawierają narzędzia dla astronomów, biologów, chemików oraz inne programy związane z nauką.";
  shells  "Interpretery poleceń oraz alternatywne środowiska terminalowe\n Pakiety w sekcji 'shells' zawierają programy zapewniające interfejs wiersza poleceń do systemu.";
  sound  "Narzędzia do odtwarzania i nagrywania dźwięku\n Pakiety w sekcji 'sound' zawierają programy do odtwarzania i nagrywania muzyki, kodowania jej do wielu formatów, miksery, narzędzia do kontroli głośności, sekwencery MIDI, programy do tworzenia zapisu nutowego, sterowniki urządzeń dźwiękowych i programy do przetwarzania dźwięku.";
  tex    "System składu TeX\n Pakiety w sekcji 'tex' związane są z systemem TeX, służącym do wysokiej jakości składu dokumentów. Zawierają sam system TeX, jego dodatkowe pakiety, edytory zaprojektowane dla TeXa, narzędzia do konwersji plików źródłowych i wynikowych TeXa do różnych formatów, czcionki oraz inne programy związane z TeXem.";
  text  "Narzędzia do przetwarzania tekstu\n Pakiety w sekcji 'text' zawierają filtry tekstowe, korektory pisowni, programy słownikowe, narzędzia do konwersji kodowań znaków i formatów tekstu (np. Unix--DOS), programy formatujące tekst oraz inne programy do obróbki zwykłego tekstu.";
  utils  "Różne narzędzia systemowe\n Pakiety w sekcji 'utils' zawierają narzędzia o przeznaczeniu zbyt specyficznym aby je sklasyfikować.";
  web    "Przeglądarki, serwery i inne narzędzia WWW\n Pakiety w sekcji 'web' zawierają przeglądarki i serwery WWW, serwery pośredniczące, programy do tworzenia skryptów CGI lub aplikacji opartych o WWW, gotowe aplikacje i inne programy związane z WWW.";
  x11    "System okien X i związane z nim programy\n Pakiety w sekcji 'x11' to podstawowe pakiety systemu okien X, menedżery okien, narzędzia dla systemu X i inne programy z graficznym interfejsem użytkownika w systemie X, umieszczone tutaj, ponieważ nie pasowały nigdzie indziej.";

  main  "Główne archiwum Debiana\n Dystrybucja Debiana składa się z pakietów z sekcji 'main'.Każdy pakiet w tej sekcji jest wolnym oprogramowaniem.\n .\n Aby uzyskać więcej informacji o tym co Debian uważa za wolne oprogramowanie należy przeczytać http://www.debian.org/social_contract#guidelines";
  contrib  "Programy zależne od oprogramowania spoza Debiana\n Pakiety w sekcji 'contrib' nie należą do systemu Debian.\n .\n Te pakiety zawierają wolne oprogramowanie, ale zależą od programów nie zawartych w Debianie. Programy te mogą nie być wolnym oprogramowaniem i znajdować się w sekcji 'non-free', ich dystrybucja przez Debiana może być niedozwolona, lub (rzadko) mogą nie być jeszcze stworzone ich pakiety dla Debiana. .\n Aby uzyskać więcej informacji o tym co Debian uważa za wolne oprogramowanie należy przeczytać http://www.debian.org/social_contract#guidelines";
  non-free  "Programy nie będące wolnym oprogramowaniem\n Pakiety w sekcji 'non-free' nie należą do systemu Debian.\n .\n Te pakiety nie spełniają jakichś wymagań 'Wytycznych Debiana dotyczących wolnego oprogramowania' (patrz niżej). Aby mieć pewność, że wolno używać programów z tej sekcji w zamierzony sposób, należy zapoznać się z ich licencjami.\n .\n Aby uzyskać więcej informacji o tym co Debian uważa za wolne oprogramowanie, należy przeczytać http://www.debian.org/social_contract#guidelines";
  non-US  "Programy przechowywane poza USA z powodu ograniczeń eksportowych\n Pakiety w sekcji 'non-US' zwykle zawierają procedury kryptograficzne i z tego powodu nie mogą być eksportowane z USA. Niektóre zaś implementują opatentowane algorytmy. Z tych powodów przechowywane są one na serwerze w 'wolnym świecie'.\n .\n Uwaga: Debian, po zasięgnięciu opinii prawnej na temat niedawnych zmian w przepisach eksportowych, przenosi obecnie oprogramowanie kryptograficzne do głównego archiwum. Większość pakietów znajdujących się kiedyś w tej sekcji jest więc teraz dostępnych w sekcji 'main'.";
 };
}; 

Zawartość pliku została wyedytowana przez użytkownika fnmirk z debian.linux.pl.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.