Dziękujemy…

Dziękujemy

Dennis Ritchie - dziękujemy!

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Akv

  Przyłączam się do podziękowań.

 • http://www.pcboard.net.pl/ michal671

  Ja też…
  Smutny tegoroczny październik… Najpierw Steve, teraz Dennis… :(

 • Olgierd

  Dokładnie, legendy odchodzą.
  Życie jest zbyt krótkie.