[Dovecot] Error: open() failed with mbox file /var/spool/mail/postmaster: Permission denied

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Terminal

Opis problemu

Podczas próby połączenia ze skrzynką pocztową, nie zostają pobrane wiadomości. W pliku /var/log/mail.err pojawia się błąd:

Error: open() failed with mbox file /var/spool/mail/postmaster: Permission denied

gdzie postmaster to nazwa skrzynki, z którą próbujesz nawiązać połączenie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem należy zmienić właściciela pliku /var/spool/mail/postmaster – musi być nim użytkownik, do którego należy skrzynka (postmaster w tym przypadku), a grupa – mail. Przykładowe polecenie:

sudo chown postmaster:mail /var/spool/mail/postmaster

Dodatkowo plik powinien otrzymać odpowiednie prawa odczytu/zapisu:

sudo chmod 600 /var/spool/mail/postmaster
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.