Domyślna wielkość ikon w systemie

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Oprócz ręcznej modyfikacji rozmiaru ikony (prawy przycisk na ikonie i wybierz opcję Zmień rozmiar ikony) można zmienić domyślną wartość wszystkich ikon w systemie.

1. Z menu Miejsca wybierz Komputer.

2. U góry z menu Edycja wybierz Preferencje.

3.  W karcie Widok odszukaj Domyślne ustawienie wielkości ikon. Z listy wybierz satysfakcjonujący Cię rozmiar. Możesz również sprawić, aby ikony były wyświetlone ciaśniej, a tekst wyświetlany był obok ikony, a nie pod spodem.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • mst

    Tak ale to nie dotyczy tylko pulpitu lecz równieez nautilusa

  • Dziękuję za spostrzeżenie – w Nautilusie pracuję bez ikon.