Denerwujący dzwonek terminala

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Piiiii, piiiiiiiiiiiiii, piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, te piszczenie przyprawia człowieka o ból głowy.

Jak się pozbyć tego paskudnego dźwięku? Masz dwa sposoby do wyboru…

Pierwszy sposób:

1. Otwórz terminal

2. Kliknij w jego oknie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Zmodyfikuj bieżący profil…„.

3. W karcie „Ogólne” odznacz opcję „Dzwonek terminala” – gotowe.

Drugi sposób:

1. Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist

2. Na samym końcu tego pliku dodaj wpis:

#dzwonek terminala
blacklist pcspkr

3. Zapisz plik (CTRL+S) – gotowe.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.