Czyszczenie pakietów instalacyjnych

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Podczas instalacji różnych aplikacji, pobierane są również pliki, które są wymagane, do poprawnego działania programu. O ile pobranie tych plików odbywa się automatycznie, usunięcie ich (w przypadku usunięcia aplikacji) nie jest już takie proste.

Aplikacje usuwamy poleceniem:

sudo apt-get remove nazwa_aplikacji

Tym poleceniem usuwamy jedynie główny program. Zdarza się, że pozostawia on po sobie pliki, zależności, których zwykła komenda „remove” nie usunie.

Poniżej umieszczę trzy komendy na usuwanie tych plików/zależności:
Sprzątanie częściowych paczek:

sudo apt-get autoclean

Sprzątanie schowków (cache) apt:

sudo apt-get clean

Sprzątanie nieużywanych pakietów zależności:

sudo apt-get autoremove

Dobrym rozwiązaniem jest usuwanie programu poleceniem:

sudo apt-get autoremove nazwa_aplikacji

Które działa jak zwykłe remove wzbogacone o autoremove.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • kasia1422

    Po wpisaniu sudo apt-get clean wyświetla się unable to resolve host ulubiony i co mam zrobić?

  • Wklej proszę tutaj to, co zobaczysz po wpisaniu w terminalu tego polecenia:

    cat /etc/hosts