Conky – wyświetlanie obrotów wiatraka

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Dzięki sprytnemu użyciu opcji grep i awk, możemy z rezultatów wyświetlanych na ekran za pomocą narzędzia sensors, dodać do naszego Conky np. szybkość obrotów wiatraka chłodzącego procesor.

Oczywiście, aby skorzystać z tej opcji, musisz mieć poprawnie skonfigurowaną aplikację sensors. Proces instalacji i konfiguracji opisany był wcześniej – klik.

Jeśli wszystko działa, otwórz terminal i wydaj polecenie:

sensors

Na ekranie zobaczysz mnóstwo informacji, jednak najbardziej zainteresuj się tym:

fan1:     0 RPM (min = 1834 RPM, div = 8 ) ALARM
fan2:    1917 RPM (min = 4821 RPM, div = 8 ) ALARM

Jako, że mój wiatraczek wykrywany jest jako fan2, dalszy proces opiszę na tym przykładzie. Jeśli u Ciebie jest to fan1, uzupełniaj komendy wpisując fan1.

Aby oddzielić to co nas interesuje (część związana z wiatrakiem) od reszty informacji, wydaj polecenie:

sensors | grep fan2

Teraz na ekranie zobaczysz coś takiego:

fan2:    1939 RPM (min = 4821 RPM, div = 8 ) ALARM

Wyświetli się cała linijka kodu zaczynająca się od fan2. Teraz wystarczy skorzystać z polecenia awk, aby wyznaczyć kolumnę, która nas interesuje. Każdą kolumnę oddziela spacja, więc w moim przypadku będzie to kolumna nr 2:

sensors | grep fan2 | awk '{print $2}'

Rezultat:

1962

Dodatkowo można dodać jednostkę RPM:

sensors | grep fan2 | awk '{print $2,$3}'

Rezultat:

1962 RPM

Teraz utwórz skrypt w bashu, w którym umieścisz powyższe polecenie:

gedit ~/.wiatrak

Wklej poniższy kod:

#!/bin/bash
sensors | grep fan2 | awk '{print $2,$3}'

I zapisz plik (CTRL+S). Teraz nadaj mu prawa do uruchamiania:

chmod a+x ~/.wiatrak

Teraz pora umieścić wszystko w pliku ~/.conkyrc:

gedit ~/.conkyrc

I w miejscu, w którym chcesz wyświetlać obroty wiatraka, umieść kod:

${execi 10 ~/.wiatrak}

Gdzie 10, to czas w sekundach, po którym nastąpi aktualizacja statusu.

Zapisz plik (CTRL+S) i wydaj polecenie:

killall conky && conky

Aby sprawdzić rezultaty.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • a nie lepiej uzyć którejś z komend conky? np. ‚acpifan’ lub ‚i2c’ lub ‚platform’