Conky – podstawowe, przydatne komendy

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W tym artykule opiszę kilka przydatnych komend, dzięki którym Conky wyświetli ciekawe informacje o systemie/podzespołach. Nie będę zajmował się pozycjonowaniem/czcionkami/kolorami, gdyż są miliony możliwości skonfigurowania wyglądu Conky.

Aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany w konfiguracji programu musisz zająć się edycją pliku konfiguracyjnego. Otwórz terminal (Akcesoria > Aplikacje > Terminal) i wydaj polecenie:

sudo gedit ~/.conkyrc

Po wprowadzeniu zmian zapisz plik (CTRL+S) i wydaj polecenie:

killall conky && conky

Dzięki temu ponownie uruchomisz Conky i zobaczysz efekty swojej pracy.

Informacje o systemie
Nazwa systemu:

$sysname

Wersja jądra:

$kernel

Ilość procesów:

$processes

Ilość procesów „w trakcie”:

$running_processes

Czas pracy:

$uptime

Podzespoły:

Procesor:
Zużycie procesora (w procentach):

${cpu cpu}

Zużycie procesora (pasek):

%{cpubar cpu}

Procesy, które najbardziej obciążają procesor:

${top name 1}
${top name 2}
${top name 3}
...
${top name X}

Zużycie procesora przez wyżej wymienione procesy (w procentach):

${top cpu 1}
${top cpu 2}
${top cpu 3}
...
${top cpu X}

Pamięć RAM
Zużycie pamięci RAM (w procentach):

${memperc}

Zużycie pamięci RAM (pasek):

${membar}

Procesy, które najbardziej obciążają pamięć RAM:

${top_mem name 1}
${top_mem name 2}
${top_mem name 3}
...
${top_mem name X}

Zużycie pamięci RAM przez wyżej wymienione procesy (w procentach):

${top_mem mem 1}
${top_mem mem 2}
${top_mem mem 3}
...
${top_mem mem X}

Dysk twardy:
Rozmiar partycji:

${fs_size nazwa_partycji}

Ilość zajętego miejsca (w jednostkach):

${fs_used nazwa_partycji}

Ilość zajętego miejsca (w procentach):

${fs_used_perc nazwa_partycji}

Ilość zajętego miejsca (pasek):

${fs_bar nazwa_parycji}

Ilość wolnego miejsca (w jednostkach):

${fs_free nazwa_partycji}

Ilość wolnego miejsca (w procentach):

${fs_free_perc nazwa_partycji}

Zużycie partycji SWAP (w jednostkach):

${swap}

Rozmiar partycji SWAP (w jednostkach):

${swapmax}

Ilość zajętego miejsca na partycji SWAP (w procentach):

${swapperc}

Ilość zajętego miejsca na partycji SWAP (pasek):

${swapbar}

Internet:
Adres IP:

${addr nazwa_urządzenia}

Szybkość pobierania (w jednostkach):

${downspeedf nazwa_urządzenia}

Ilość pobranych danych (w jednostkach):

${totaldown nazwa_urządzenia}

Szybkość wysyłania (w jednostkach):

${upspeedf nazwa_urządzenia}

Ilość wysłanych danych (w jednostkach):

${totalup nazwa_urządzenia}
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Mała literówka się wkradła : ilość wysyłanych danych

    ${totalup nazwa_urządzenia} a jest totalop……

    Pozdro

    • Szmitas

      Poprawione, dziękuję.