configure: error: The important program kde-config was not found! Please check whether you installed KDE correctly.

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli podczas ręcznej kompilacji aplikacji napotkasz błąd:

checking for kde-config... not found
configure: error: The important program kde-config was not found!
Please check whether you installed KDE correctly.

Oznacza to, że w Twoim systemie brakuje pakietu kdelibs5-dev:

sudo apt-get install kdelibs5-dev
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.